Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Samodzielna Księgowa

Saferoad Pomerania Sp. z o.o.O firmie

Saferoad Pomerania Sp. z o.o.

Stanisława Dubois 23

Szczecin

Firma produkcyjna Saferoad Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zatrudni:
Samodzielną księgową

Obowiązki i zadania:

 • prowadzenie pełnej księgowości spółki na programie SAP,
 • weryfikacja dokumentów pod względem księgowym i merytorycznym,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyciągów bankowych, faktur zakupu kosztowych i magazynowych, amortyzacji, list płac, rozliczeń międzyokresowych kosztów, delegacji, wycen walutowych, rozliczeń zakupu itp.),
 • sprawdzanie faktur sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz kompletowanie dokumentów potwierdzających eksport towarów i dostawy wewnątrzwspólnotowe (WDT),
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych,
 • uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP,
 • sporządzanie i podpisywanie deklaracji podatkowych podpisem elektronicznym (JPK, CIT-8, CIT-10Z, IFT-2R, ORD-U itp.)
 • sporządzanie i podpisywanie podpisem elektronicznym rocznego sprawozdania finansowego dla spółki,
 • znajomość przepisów VAT i CIT oraz monitorowanie zmian w przepisach podatkowych,
 • samodzielność w działaniu. 

Wykształcenie, uprawnienia i staż:

 • wykształcenie wyższe o specjalności finanse i rachunkowość,
 • uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • staż pracy w księgowości: minimum 5 letnie doświadczenie w księgowości.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Saferoad Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Stanisława Dubois 23 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy