Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielna Księgowa

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  getsix® Warszawa Sp. z o.o. świadczy usługi finansowo-księgowe w ramach BPO/ End to End Process
  dla podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

  Do współpracy z naszymi klientami zatrudnimy:

  Samodzielną Księgową

  Miejsce pracy: Warszawa

   

  Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • Prowadzenie pełnej księgowości spółek
  • Prowadzenie i kontrolę ewidencji VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i CIT
  • Uzgadnianie sald kont rozrachunkowych
  • Samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, sprawozdań GUS, NBP
  • Współpracę z klientami, urzędami, audytorami i instytucjami zewnętrznymi

  Nasze oczekiwania:

  • Ukończone studia wyższe
  • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy w księgowości na podobnym stanowisku
  • Praktyczna znajomość ustawy o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości
  • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne
  • Umiejętność kierowania zespołem
  • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę
  • Stałe wynagrodzenie
  • Pakiet świadczeń medycznych
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku

  Wymagane dokumenty:

  1. CV oraz list motywacyjny
  2. Dwa podpisane oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
   a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej)
   b) Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym (pełna treść oświadczenia umieszczona jest poniżej przycisku APLIKUJ TERAZ)

  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rekrutacji

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Warszawa sp. z o.o. w Warszawie (ul. Przemysława Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez getsix Warszawa sp. z o.o. w Warszawie (ul. Przemysława Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa) w celu udziału w dalszych procesach rekrutacji.*

  *Proszę zaznaczyć właściwe

   

  Miejscowość i data: _________________                                 Podpis: ____________________


  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów: listu motywacyjnego i CV oraz podpisanych oświadczeń za pomocą przycisku Aplikuj

  Zostałem poinformowany, o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest getsix Warszawa sp. z o.o. w Warszawie (ul. Przemysława Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa), dalej: Spółka.
  2. Spółka powołała inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
   -       adres do korespondencji : getsix Warszawa Sp. z o.o., ul. Przemysława Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa
   -       e-mail: [email protected]
  3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia na to zgody – również przyszłych rekrutacji.
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym ze Spółką w tym firmom rekrutacyjnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, prawne lub IT, a także podmiotom powiązanym ze Spółką.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się nami na dane podane w pkt 2.
  6. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i ich podanie jest dobrowolne, choć konieczne, abym mógł wziąć udział w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). Przetwarzanie innych, podanych przez mnie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
  7. Przetwarzanie danych osobowych w celach dalszych procesów rekrutacyjnych odbywa się również na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), której wyrażenie jest dobrowolne.
  8. Dane będą mogły być także przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  9. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi rozpatrzenie mojej kandydatury lub uwzględnienie moich aplikacji w przyszłych rekrutacjach.
  10. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 9 miesięcy, licząc od daty zakończenia rekrutacji. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej.
  12. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   

                                                                  Miejscowość i data: _________________         Podpis: ______________________