Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielna/-y księgowa/-y

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 11.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  E-KANCELARIA SP. Z O. O

  Samodzielna/-y księgowa/-y

  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Zakres obowiązków:

  • Obsługa programów z grupy insert (rewizor GT, rachmistrz GT, gratyfikant GT) w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów
  • Obsługa programu płatnik,
  • Współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno-Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • Bezpośredni kontakt oraz współpraca z Klientami,
  • Księgowanie dokumentów przychodowych, kosztowych oraz uzgadnianie należnego podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
  • Dekretacja dokumentów,
  • Księgowanie wyciągów bankowych,
  • Rozliczanie podatku od towarów i usług związanego z Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towarów,
  • Prowadzenie pełnych ksiąg,
  • Prowadzenie KPiR

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe preferowane z obszaru ekonomii, rachunkowości (lub pokrewne)
  • Dobra znajomość języka angielskiego,
  • Dobra znajomość języka rosyjskiego lub hiszpańskiego bardzo mile widziana,
  • Dobra znajomość programów MS Office w tym Word, Excel oraz MS Power Point,
  • Umiejętność sporządzania analiz i raportów,
  • Samodzielność, obowiązkowość i rzetelność w pracy,
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

  Oferujemy: 

  • Możliwość rozwoju i budowania ścieżki kariery w dynamicznej firmie w młodym zespole,
  • Udział w ciekawych projektach,
  • Wysokie standardy organizacji pracy,
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz dodatkowe premie i nagrody.

  Oferty prosimy wysyłać za pomocą przycisku do aplikowania.


  Informacje wprowadzające

  Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach, w zakresie w jakim są one wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych tj. Dane podstawowe, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

  Pozostałe dane osobowe tj. Dane dodatkowe tj.  dane osobowe których nie możemy, bez odrębnej zgody, przetwarzać na podstawie przepisów Kodeksu pracy lub innych właściwych przepisów prawa, w tym np. wizerunek czy zainteresowania, przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, złożonej poprzez wysyłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Podanie Danych dodatkowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na udział w rekrutacji.

  Wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO

  Szanowni Państwo, 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie

  o Ochronie Danych Osobowych RODO.


  Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych jako Klienta, zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:


  Administratorem danych osobowych jest:

  e-Kancelaria sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

  NIP 9532643803

  REGON 341581620

  Z Administratorem można się kontaktować przez:

  e-mail: [email protected]
   

  W jakich celach będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe i na jakiej podstawie?

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji wskazanego w formularzu aplikacyjnym i na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

  Dane podstawowe będą przetwarzane na podstawie art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej ,,RODO”, tj. przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  Dane dodatkowe podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda (podstawa prawna: 222 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie zgłoszenia dla przyszłych rekrutacji podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi zgoda (podstawa prawna: 222 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

  Kandydat może korzystać z wszelkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  W razie cofnięcia danej zgody dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

  Zgodę można cofnąć poprzez napisanie do nas wiadomości e-mail na adres e-mail: [email protected]

  lub przesłanie listu tradycyjnego na adres siedziby spółki

  Czas przetwarzania

  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 tygodni od zakończenia rekrutacji. W razie cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania w oparciu o zgodę - dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Klient ma możliwość korzystania ze swoich praw:

  1. przez złożenie żądania sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. przez złożenie żądania usunięcia danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  3. przez złożenie żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z nim oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  4. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych m.in. GIODO.

  Jako Administrator pragniemy przekazać i zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem RODO. Administrator w celu należytej ochrony wprowadził szczegółowe procedury określone odrębnymi dokumentami, które zabezpieczają dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.