Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Samodzielna/y księgowa/y

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kpt. Franciszka Żwirki 36

Łódź

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuj z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie  i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ, jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

Samodzielna/y księgowa/y

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa finansowo-księgowa projektów oraz wspomaganie jednostek realizujących projekty w zakresie sporządzania dokumentacji i rozliczeń finansowych dotyczących projektów.
 • Zatwierdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych projektów oraz przekazywanie ich do płatności.
 • Dekretowanie dokumentacji księgowej projektów, uzupełnianie opisów na dokumentacji księgowej projektów, nadawanie numerów księgowych na listach płac oraz innych dokumentach projektowych.
 • Przygotowywanie kserokopii dokumentacji księgowej projektów dla jednostek organizacyjnych.
 • Comiesięczne sporządzanie i uzgadnianie wydruków z ewidencji księgowej projektów.
 • Sporządzanie tabel niezbędnych do weryfikacji wydatków w projektach i przekazywanie ich do jednostek organizacyjnych.
 • Weryfikacja zgodności wniosków o płatność/raportów/sprawozdań z ewidencją księgową projektów.
 • Archiwizowanie dokumentacji finansowej projektów.
 • Sporządzanie tabel, raportów i zestawień dotyczących projektów wg ustalonych wzorów.

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem projektów unijnych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym word, excel,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, terminowość oraz kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy w księgowości lub ukończenie kursów z zakresu księgowości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej – załącznik nr 1,
 • zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik nr 2,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 3.

 

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo na czas nieokreślony. Zapewniamy możliwość rozwoju i poszerzania swoich kompetencji, uczestniczenia w szkoleniach. Istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania do dnia 10.11.2021 roku.

Ogłoszenie archiwalne