Ta oferta pracy jest nieaktualna od 129 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielna/-y księgowa/-y

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 13.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ROWENA BUILDING sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Samodzielna/-y księgowa/-y

  Miejsce pracy: Poznań

  W związku z rozwojem działu księgowości poszukujemy doświadczonych kandydatów na stanowisko Samodzielnego Księgowego / Samodzielnej Księgowej. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę i kontrolę ksiąg rachunkowych spółki wraz ze sprawozdawczością i podatkami oraz kadrami. Może to być interesujące stanowisko dla kandydatów ceniących sobie budowanie długofalowych relacji z pracodawcą.

  Informacje o pracodawcy

  Jesteśmy grupą kapitałową, w której skład wchodzi firma budowlana oraz agencja pośrednictwa pracy.

  Opis stanowiska

  • Kompleksowa obsługa i kontrola ksiąg rachunkowych spółek, w tym:
  • Księgowanie wszelkich operacji gospodarczych (faktury kosztowe, przychodowe, wyciągi bankowe, raporty kasowe)
  • Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie deklaracji VAT
  • Kalkulacja CIT oraz nadzór nad prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • Sprawozdawczość do GUS i NBP
  • Udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych
  • Współpraca z audytorami zewnętrznymi
  • Sporządzanie dokumentów kadrowych

  Profil kandydata

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Finanse i Rachunkowość)
  • Min. 4-5 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku w księgowości
  • Bardzo dobra znajomość funkcjonowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - warunek konieczny
  • Doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP
  • Zaangażowanie, samodzielność oraz wysoki poziom odpowiedzialności
  • Umiejętność pracy pod presją czasu

  Oferujemy

  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Stabilne zatrudnienie
  • Rodzinna atmosfera
  • Nowoczesne biuro


  Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego, dla Pracowników

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: spółka Rowena sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 5/10, NIP: 7792469330, e-mail: zarzą[email protected] tel. +4873414849
  2. Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  3. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
  4. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu,
  2. podmiotom z Grupy Kapitałowej Rowena, tj. spółce Rowena sp. z o.o., spółce Rowena Building sp. z o.o. oraz spółce Rowena Building sp. z o.o. sp.k.,
  3. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

  1. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

  2. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

  3. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych).

  4.Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.