Oferta pracy

Samodzielna/y Księgowa/y

EURO HOLDING Sp. z o.o. O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Euro Holding www.euroholding.pl powstał kilkanaście lat temu jako grupa spółek kapitałowych, w skład której wchodzą firmy oferujące profesjonalne i kompleksowe usługi dla biznesu.

 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Samodzielna/y Księgowa/y

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw księgowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Bieżące dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych;
 • Rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Bieżąca weryfikacja rozrachunków handlowych i pozostałych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT;
 • Comiesięczne obliczanie podatku dochodowego CIT;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych we współpracy z Główną Księgową;
 • Przygotowywanie sprawozdań do celów statystycznych GUS/NBP;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Przygotowywanie raportów i bieżących analiz księgowo-finansowych na potrzeby zarządu spółki.

Wymagania:

 • Min.  3-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu księgowości spółek praw handlowego;
 • Dobra znajomość ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego;
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy, myślenia analitycznego, pracy w zespole oraz komunikatywność, zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Dogodną lokalizację pracy (Centrum Warszawy);
 • Ubezpieczenie grupowe;
 • Prywatną opiekę medyczną.

Administrator

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest EURO Holding Sp. z .o.o, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (dalej jako „Administrator” lub po prostu „my”). Możesz skontaktować się z nami mailowo na adres: [email protected] lub pisemnie na wskazany powyżej adres.

Cel i podstawy przetwarzania

 • Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zgodnie z tymi przepisami musisz nam podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast inne dane osobowe (np. numer telefonu, adres email, zdjęcie zawierające Twój wizerunek, zainteresowania) będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach będą zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy, § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • Jeżeli wyrazisz odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez 6 miesięcy, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę.

Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi rekrutacji personelu oraz dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Twoje prawa
Przysługują ci następujące prawa:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy