Polsoja Sp. z o.o.

Samodzielna/-y Księgowa/-y

Polsoja Sp. z o.o.O firmie

Polsoja Sp. z o.o.

Posag 7 Panien 1a

Warszawa

Kim jesteśmy:

Jesteśmy czołowym w Polsce producentem i dostawcą wysokiej jakości żywności wegańskiej i wegetariańskiej. Nasza Grupa składa się z kilku spółek kapitałowych w Polsce i zagranicą. Obecnie poszukujemy Samodzielnego Księgowego, który wzmocni nasz Zespół Księgowy.

Samodzielna/-y Księgowa/-y
Miejsce pracy: Warszawa Ursus

Na czym będzie polegała Twoja praca?

Zadaniem tej osoby będzie prowadzenie pod nadzorem Głównego Księgowego pełnych ksiąg rachunkowych w spółkach kapitałowych, w tym:

 • Kontrola, dekretacja i wprowadzanie do ksiąg rachunkowych dowodów księgowych,
 • Analiza poprawności zapisów i sald kont księgowych,
 • Rozliczanie i kontrola rozrachunków,
 • Przygotowywanie płatności,
 • Raportowanie oraz przygotowywanie danych do raportowania dla banków, organów podatkowych itp.,
 • Przygotowywanie rejestrów, zestawień oraz deklaracji podatkowych (w tym VAT i CIT),
 • Raportowanie na potrzeby kierownictwa firmy,
 • Czynne uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, w tym także skonsolidowanych.

Co oferujemy:

 • Odpowiedzialne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rachunkowości,
 • Przyjazną atmosferę w pracy, zarówno w Zespole Księgowym, jak i w całej Firmie.

Czego oczekujemy:

Naszą intencją jest zatrudnienie osoby samodzielnej, posiadającej już odpowiednie doświadczenie. Nie wykluczamy jednak możliwości zatrudnienia absolwenta studiów wyższych.

Najważniejsze dla nas będą:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów polskiej ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych,
 • Wykształcenie wyższe, najlepiej bezpośrednio związane z rachunkowością,
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dokładność,
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym, zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym MS Excel,
 • Zdolność do precyzyjnego i analitycznego myślenia,  
 • Gotowość do stałego podnoszenia umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zamieszczenie w aplikacji jednej z poniższych zgód:

Zgoda Wariant 1

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału jedynie w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, prosimy o zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli:
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w  CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

Zgoda Wariant 2

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału zarówno w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, jak również w procesach, które mogą odbyć się w przyszłości, prosimy o zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli:
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w  CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia.”
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa KRS 0000488444 (dalej zwaną „Spółką”).
 2. W razie potrzeby w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +48 22 736-39-16.
 3. W przypadku przekazania nam swojej aplikacji informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, którego zgłoszenie dotyczy albo także kolejnych procesów rekrutacji, które mogą mieć miejsce w przyszłości, jeżeli wyrazi Pani/Pan taką wolę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie artykuł 6 akapit 1 litera a) RODO, czyli zgoda wyrażona przez kandydata. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu lub procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. W związku z tym, bardzo prosimy o dołączenie do swojej aplikacji jednego z wariantów zgody, zamieszczonego na końcu niniejszej informacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

  b) operatorzy pocztowi i kurierzy;
  1. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w RODO.
  5. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
   i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania w razie możliwości technicznych przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Kim jesteśmy:

Jesteśmy czołowym w Polsce producentem i dostawcą wysokiej jakości żywności wegańskiej i wegetariańskiej. Nasza Grupa składa się z kilku spółek kapitałowych w Polsce i zagranicą. Obecnie poszukujemy Samodzielnego Księgowego, który wzmocni nasz Zespół Księgowy.

Samodzielna/-y Księgowa/-y
Miejsce pracy: Warszawa Ursus

Na czym będzie polegała Twoja praca?

Zadaniem tej osoby będzie prowadzenie pod nadzorem Głównego Księgowego pełnych ksiąg rachunkowych w spółkach kapitałowych, w tym:

 • Kontrola, dekretacja i wprowadzanie do ksiąg rachunkowych dowodów księgowych,
 • Analiza poprawności zapisów i sald kont księgowych,
 • Rozliczanie i kontrola rozrachunków,
 • Przygotowywanie płatności,
 • Raportowanie oraz przygotowywanie danych do raportowania dla banków, organów podatkowych itp.,
 • Przygotowywanie rejestrów, zestawień oraz deklaracji podatkowych (w tym VAT i CIT),
 • Raportowanie na potrzeby kierownictwa firmy,
 • Czynne uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, w tym także skonsolidowanych.

Co oferujemy:

 • Odpowiedzialne stanowisko w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze rachunkowości,
 • Przyjazną atmosferę w pracy, zarówno w Zespole Księgowym, jak i w całej Firmie.

Czego oczekujemy:

Naszą intencją jest zatrudnienie osoby samodzielnej, posiadającej już odpowiednie doświadczenie. Nie wykluczamy jednak możliwości zatrudnienia absolwenta studiów wyższych.

Najważniejsze dla nas będą:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów polskiej ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych,
 • Wykształcenie wyższe, najlepiej bezpośrednio związane z rachunkowością,
 • Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dokładność,
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym, zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym MS Excel,
 • Zdolność do precyzyjnego i analitycznego myślenia,  
 • Gotowość do stałego podnoszenia umiejętności.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o zamieszczenie w aplikacji jednej z poniższych zgód:

Zgoda Wariant 1

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału jedynie w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, prosimy o zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli:
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w  CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego procesu rekrutacji.”

Zgoda Wariant 2

Jeżeli życzeniem Pani/Pana jest wzięcie udziału zarówno w tym procesie rekrutacji, w związku z którym jest wysyłana aplikacja, jak również w procesach, które mogą odbyć się w przyszłości, prosimy o zamieszczenie w niej i podpisanie poniższej klauzuli:
„Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w treści ogłoszenia o pracę. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawartych w  CV oraz w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres 3 lat od daty złożenia niniejszego oświadczenia.”
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polsoja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1A, 02-495 Warszawa KRS 0000488444 (dalej zwaną „Spółką”).
 2. W razie potrzeby w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +48 22 736-39-16.
 3. W przypadku przekazania nam swojej aplikacji informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, którego zgłoszenie dotyczy albo także kolejnych procesów rekrutacji, które mogą mieć miejsce w przyszłości, jeżeli wyrazi Pani/Pan taką wolę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie artykuł 6 akapit 1 litera a) RODO, czyli zgoda wyrażona przez kandydata. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu lub procesów rekrutacji z Pani/Pana udziałem. W związku z tym, bardzo prosimy o dołączenie do swojej aplikacji jednego z wariantów zgody, zamieszczonego na końcu niniejszej informacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

  b) operatorzy pocztowi i kurierzy;
  1. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w RODO.
  5. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych
   i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania w razie możliwości technicznych przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Ogłoszenie archiwalne