Miejsce pracy: Wrocław

Klauzula 1:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez EWC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wyścigowa 42, 53-012 Wrocław, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L. 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO (GDPR). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym procesie rekrutacyjnym.

Klauzula 2:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez EWC Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wyścigowa 42, 53-012 Wrocław w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz.Urz. UE.L. 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO (GDPR). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Obowiązek informacyjny:

 

Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EWC Sp. z o.o., 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 42

 

1) Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)       w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);

b)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

c)       dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);

d)      w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)

 

2) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Zgłoszenie w powyższym zakresie należy kierować do Działu HR (mailowo: [email protected] lub pisemnie).

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.  przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.

6) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7) Jeżeli zmianie ulegnie cel przetwarzania zostanie Pani/Pan o tym powiadomiony. Dane nie będą przetwarzane w związku z nowym celem przed uzyskaniem zgody, chyba że nie będzie ona wymagana z uwagi na inną podstawę przetwarzania tych danych.

 

Niniejsza zgoda ważna jest od dnia wysłania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) i wygasa po 10 latach, a ponadto może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana.

Samodzielna/y Księgowa/y

EWC Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 22 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Dla Naszego Klienta, firmy z 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, zajmującej się kompleksową obsługą dużych inwestycji budowlanych jako generalny wykonawca, inwestor zastępczy, a także sprawującej nadzór inwestorski, poszukujemy osoby na stanowisko:

SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/Y
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

 • obsługa księgowa spółki z o.o. oraz spółki komandytowej w tym m.in.:
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • bieżące analizowanie i uzgadnianie kont księgowych
 • sporządzanie analiz, raportów, sprawozdań, informacji i deklaracji
 • kontakt z podmiotami publiczno-prawnymi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych

Wymagania:

 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy w księgowości
 • praktyczna znajomości przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • wykształcenie kierunkowe
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office
 • mile widziana obsługa programu RESET2

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w biurze od poniedziałku do piątku
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoją aplikację za pomocą przycisku. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem EWC nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

Dla Naszego Klienta, firmy z 20-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, zajmującej się kompleksową obsługą dużych inwestycji budowlanych jako generalny wykonawca, inwestor zastępczy, a także sprawującej nadzór inwestorski, poszukujemy osoby na stanowisko:

SAMODZIELNA/Y KSIĘGOWA/YNumer ref.: Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

 • obsługa księgowa spółki z o.o. oraz spółki komandytowej w tym m.in.:
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • bieżące analizowanie i uzgadnianie kont księgowych
 • sporządzanie analiz, raportów, sprawozdań, informacji i deklaracji
 • kontakt z podmiotami publiczno-prawnymi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych

Wymagania:

 • doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy w księgowości
 • praktyczna znajomości przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • wykształcenie kierunkowe
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office
 • mile widziana obsługa programu RESET2

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pracę w biurze od poniedziałku do piątku
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoją aplikację za pomocą przycisku. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
Zgodnie z obowiązującym prawem EWC nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

Ogłoszenie archiwalne