Oferta pracy

Samodzielny/a Księgowy/a

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.O firmie

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Rozalii 1

Łódź

TME to międzynarodowy dystrybutor komponentów elektronicznych,
elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej.

Samodzielny/a Księgowy/a

Zadanie, które chcemy Ci powierzyć:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości;
 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • weryfikacja prawidłowości ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych co do konta księgowego, MPK, okresu sprawozdawczego, okresu do VAT;
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu istniejącej polityki rachunkowości i systemu obiegu dokumentów zgodnych z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
 • prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienia procesów i procedur wewnątrz działu księgowości;
 • merytoryczne wsparcie innych pracowników działu w zakresie przepisów rachunkowych i podatkowych;
 • uzgodnienia i weryfikacja kont księgowych;
 • udział w zamknięciach miesięcznych i rocznych okresów księgowych;
 • czynny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i raportów finansowych;
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla audytów oraz kontroli skarbowych.

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • wykształcenia wyższego o profilu rachunkowość lub prawo podatkowe;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
 • doskonałej znajomości zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości;
 • doskonałej znajomości zagadnień VAT i CIT i PIT;
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • skrupulatności i odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • dobrej organizacji pracy i wysokich zdolności interpersonalnych;
 • samodzielności w wykonywaniu obowiązków.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość SAP FI/ FIAA/ SD/ MM;
 • doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych.

Co na Ciebie czeka?

 • Prywatna opieka medyczna
 • Karty sportowe
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Wczasy pod gruszą i karty prepaid
 • Sekcje zainteresowań
 • Parking dla rowerów
 • Dofinansowanie do posiłków
 • Świeże owoce i jogurty
 • Szkolenia i kursy językowe
 • Międzynarodowe środowisko pracy
 • Integracje
 • I wiele, wiele więcej...
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Aplikując prosimy o załączenie poniższych klauzul:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu uczestnictwa w rekrutacji;
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź informuje, że będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected];
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach;
4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do w terminie do 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych w przedmiotowym celu;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 

Ogłoszenie archiwalne