Samodzielny/-a księgowy/-a

Instytut Energetyki Instytut BadawczyO firmie

 • Mory 8
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 4 dni temu
 • Specjalista

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Mory 8

Warszawa

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Samodzielny/-a księgowy/-a

Miejsce pracy: Warszawa

OPIS STANOWISKA:

 • sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupów
 • księgowanie, analiza, uzgadnianie i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie kosztów w tym m.in:
 • wprowadzanie rozdzielników roboczogodzin (klucza podziału kosztów)
 • rozliczanie kosztów zakładowych
 • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów i księgowanie kosztu własnego sprzedaży
 • analizowanie i uzgadnianie kosztów działalności statutowej oraz kosztów projektów badawczych
 • rozliczenia inwentaryzacji prac w toku i ich księgowanie
 • rozliczanie i księgowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS na podstawie zestawień płacowych oraz uzgadnianie kont księgowych dot. wynagrodzeń oraz rozrachunków z pracownikami
 • prowadzenie rejestrów zakupu dla potrzeb VAT
 • sprawdzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • analizowanie kont księgowych dot. ewidencji i rozliczenia podatku VAT
 • księgowania i uzgodnienia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów
 • zamykanie kont na dzień bilansowy w kręgu kosztowym i przeksięgowanie na wynik finansowy
 • zamykanie ksiąg na dzień sprawozdawczy i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • koordynacja pracy zintegrowanego systemu informatycznego
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji PFRON
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących środków trwałych oraz WNiP
 • naliczanie i księgowanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych i WNiP
 • uzgadnianie stanu środków trwałych z użytkownikami, tj. jednostkami organizacyjnymi
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • uzgadnianie obrotów i sald kont dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń i amortyzacji
 • uzgadnianie obrotów i sald wartości środków trwałych finansowanych z dotacji/subwencji
 • przygotowywanie danych do wystawienia dokumentów dotyczących ruchu środków trwałych
 • prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych działu finansowo-księgowego
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości z zakresu środków trwałych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat) o kierunku rachunkowość, finanse;
 • doświadczenie w samodzielnym dekretowaniu i księgowaniu dokumentów finansowo-księgowych oraz w rozliczaniu kosztów.
 • doświadczenie w uzgadnianiu rejestrów VAT i sporządzaniu deklaracji VAT
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • zdolności analityczne;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz wysoki poziom kultury osobistej;
 • zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków;
 • znajomość systemu UNISOFT będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • umowę na czas nieokreślony
 • możliwość podjęcia pracy niezwłocznie.
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • dobrą atmosferę pracy.

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny, prosimy przesłać do dnia 11.02.2020 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "Samodzielny/a księgowy/a".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na adres: Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, do dnia 12 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Samodzielny/-a księgowy/-a

OPIS STANOWISKA:

 • sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupów
 • księgowanie, analiza, uzgadnianie i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie kosztów w tym m.in:
 • wprowadzanie rozdzielników roboczogodzin (klucza podziału kosztów)
 • rozliczanie kosztów zakładowych
 • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów i księgowanie kosztu własnego sprzedaży
 • analizowanie i uzgadnianie kosztów działalności statutowej oraz kosztów projektów badawczych
 • rozliczenia inwentaryzacji prac w toku i ich księgowanie
 • rozliczanie i księgowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS na podstawie zestawień płacowych oraz uzgadnianie kont księgowych dot. wynagrodzeń oraz rozrachunków z pracownikami
 • prowadzenie rejestrów zakupu dla potrzeb VAT
 • sprawdzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • analizowanie kont księgowych dot. ewidencji i rozliczenia podatku VAT
 • księgowania i uzgodnienia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów
 • zamykanie kont na dzień bilansowy w kręgu kosztowym i przeksięgowanie na wynik finansowy
 • zamykanie ksiąg na dzień sprawozdawczy i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • koordynacja pracy zintegrowanego systemu informatycznego
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji PFRON
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących środków trwałych oraz WNiP
 • naliczanie i księgowanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych i WNiP
 • uzgadnianie stanu środków trwałych z użytkownikami, tj. jednostkami organizacyjnymi
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • uzgadnianie obrotów i sald kont dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń i amortyzacji
 • uzgadnianie obrotów i sald wartości środków trwałych finansowanych z dotacji/subwencji
 • przygotowywanie danych do wystawienia dokumentów dotyczących ruchu środków trwałych
 • prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych działu finansowo-księgowego
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości z zakresu środków trwałych

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat) o kierunku rachunkowość, finanse;
 • doświadczenie w samodzielnym dekretowaniu i księgowaniu dokumentów finansowo-księgowych oraz w rozliczaniu kosztów.
 • doświadczenie w uzgadnianiu rejestrów VAT i sporządzaniu deklaracji VAT
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • zdolności analityczne;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz wysoki poziom kultury osobistej;
 • zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków;
 • znajomość systemu UNISOFT będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

 • umowę na czas nieokreślony
 • możliwość podjęcia pracy niezwłocznie.
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • dobrą atmosferę pracy.

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny, prosimy przesłać do dnia 11.02.2020 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "Samodzielny/a księgowy/a".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na adres: Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, do dnia 12 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Energetyki z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy