Ta oferta pracy jest nieaktualna od 109 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny/a Specjalista/ka ds. Badań Systemów Energetycznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 03.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
   
  poszukuje osoby na stanowisko:
   

  Samodzielny/a Specjalista/ka ds. Badań Systemów Energetycznych

  DRI/5/2018

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Prowadzenie prac badawczych z zakresu modelowania matematycznego instalacji ciepłowniczych z panelami solarnymi
  • Zbieranie i analiza danych technicznych i ekonomicznych z rynku ciepłownictwa indywidualnego
  • Przygotowanie publikacji naukowych i technicznych
  • Przygotowanie umów na zakup usług badawczych oraz materiałów i nadzór nad realizacją usług
  • Współpraca projektowa z partnerami PGE S.A.

  Profil idealnego kandydata / idealnej kandydatki:

  • Wykształcenie wyższe (energetyka lub pokrewne)
  • Minimum czteroletnie doświadczenie w zakresie modelowania systemów wymiany ciepła
  • Doświadczenie w pracy badawczej w zakresie systemów wymiany ciepła
  • Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych (w tym w rozliczaniu projektów)
  • Znajomość stanu techniki dot. sezonowego magazynowania ciepła z OZE
  • Autorstwo minimum dwóch publikacji z zakresu systemów wymiany ciepła
  • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
  • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
  • Prawo jazdy kat. B
  • Komunikatywność
  • Kreatywność
  • Wysoka kultura osobista

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Ciekawą pracę w branży energetycznej przy realizacji innowacyjnego Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy i doświadczenia
  • Pracę w dynamicznym zespole
  • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
  • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach
  Oferty kandydatów/kandydatek zawierające CV proszę przesyłać do 10 grudnia 2018 r
   
  Klikając w przycisk
   
  aplikuj
  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.