Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Samodzielny księgowy/a (praca w biurze rachunkowym)

Grupa Outworking

 • ul. Langiewicza 2

  Poznań, wielkopolskie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę, Umowa zlecenie, Kontrakt B2B
 • Pełny etat, Część etatu
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Jesteśmy e-counting - biuro rachunkowe z Grupy Outworking. Obsługujemy spółki kapitałowe, osobowe oraz jednoosobowe działalności gospodarcze z przeróżnych branż.

 

10 lat na rynku, 3 lata pod marką e-counting, 5 osób w zespole (asystent, 2 samodzielne księgowe, główny księgowy, dyrektor finansowy).

 

Bądź szczęśliwą szóstką w naszym zespole. Dołącz do nas i rozpocznij pracę od stanowiska:

Samodzielny księgowy/a (praca w biurze rachunkowym)

Łączy nas pasja do księgowości. Każdy z nas wnosi do firmy coś wyjątkowego - jesteśmy perfekcjonistami lub... chcemy nimi być, miłośnikami aktywnego trybu życia, pasjonatami... jedzenia.

 

Nie chcemy być najwięksi, ale z pewnością chcemy być liderem usług księgowych!

 

Dzięki budżetowi szkoleniowemu rozwijamy swoje umiejętności. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy się. Ufamy sobie nawzajem, dlatego dobrze nam się razem współpracuje.

Dołącz do zespołu e-counting - do ludzi, którzy nie mają uprzedzeń, są partnerscy, elastyczni i bezproblemowi.

 

Masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w księgowości i czujesz, że:

1. Twój rozwój zawodowy utknął w miejscu i szukasz nowych wyzwań?

2. Nie masz szans na awans lub obiecany awans długo nie nadchodzi?

3. Praca stała się monotonna?

 

E-counting jest miejscem dla Ciebie!

 

Szukamy odpowiedzialnej, uważnej i ambitnej osoby, która chciałaby wykorzystać dotychczasową wiedzę i doświadczenie, poszerzać i rozwijać swoje umiejętności i pozostać z nami na stałe.

 

Jako Księgowy/Księgowa będziesz odpowiadać za:

 • weryfikację dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym
 • księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • kontrolę rozrachunków
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • sporządzanie deklaracji VAT i CIT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • kontaktowanie się z klientami w zakresie bieżącej obsługi

Na w/w stanowisku będziesz ściśle współpracować z głównym księgowym oraz zespołem księgowym

Dołącz do naszego zespołu, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość)
 • posiadasz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w biurze rachunkowym
 • potrafisz bez problemu pracować w Symfonii (Finanse i Księgowość) i/lub w programie SAP ERP
 • znasz w praktyce przepisy prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
 • bez problemu obsługujesz MS Office, a w szczególności Excel (potrafisz również pracować na Google Docs)
 • myślisz o dłuższej współpracy z nami
 • potrafisz pracować samodzielnie, ale praca w zespole nie sprawia Ci trudności (m.in. bez problemu prosisz o pomoc i okazujesz wsparcie współpracownikom)
 • jesteś osobą odpowiedzialną

W ramach zatrudnienia mamy dla Ciebie:

 • pracę w biurze w centrum Poznania (monitorujemy stan pandemii i jesteśmy gotowi na pracę w systemie hybrydowym lub zdalnym)
 • pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze czasu pracy (możemy również porozumieć się na 3/4 etatu)
 • możliwość rozpoczynania pracy między 8 a 9 (spokojnie, nie stoimy w progu biura z zegarkiem w ręku ;)
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia: umowę o pracę, umowę zlecenie lub B2B 
 • zatrudnienie od zaraz, ale jeśli trzeba, to poczekamy
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności (ustalimy podczas rozmowy rekrutacyjnej na podstawie weryfikacji Twojej wiedzy oraz w oparciu o siatkę wynagrodzeń, w trakcie zatrudnienia przewidujemy premie oraz cykliczne podwyżki)
 • rozbudowany program benefitów (MultiSport, a od stycznia 2022 - kafeteria benefitów, szkolenia, kursy, 50% zniżki na studia dla Ciebie i 25% dla rodziny, wyjazdy i spotkania integracyjne - w trakcie pandemii integrujemy się onlajnowo)
 • szkolenia wprowadzające (poznasz narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy)
 • wsparcie działu HR oraz wsparcie bezpośredniego przełożonego (mamy program wdrożeniowy, więc nie jest nam obojętne, że przychodzi nowa osoba)
 • możliwość realnego wpływu na rozwój Działu poprzez kreowanie rozwiązań, dzielenie się pomysłami
 • wyjazdy integracyjne, akcje charytatywne, spotkania firmowe
 • możliwość sprawdzenia się w pracy na względnie samodzielnym stanowisku (możliwość awansu na stanowisko kierownicze)
 • miłą atmosferę, otwartość na nowe pomysły (rozwijamy się, więc dajemy duże pole do popisu)

Klikając w przycisk "Aplikuj" lub "Wyślij" wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez OUTWORKING SA danych osobowych zawartych w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan niniejszym aplikuje.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

[Administrator]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OUTWORKING SA z siedzibą w Poznaniu (61-502) przy ul. Langiewicza 2/10.

[Dane kontaktowe]

Możesz skontaktować się z OUTWORKING SA poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby OUTWORKING SA. Pod podanym adresem email może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez OUTWORKING SA w celu:

 • Prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Wykorzystywania złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)
 • Przekazywania złożonych dokumentów aplikacyjnych innym spółkom z Grupy kapitałowej OUTWORKING

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia)

[Okres przechowywania danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez grupę kapitałową OUTWORKING - do momentu wycofania tej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego procesu rekrutacyjnego.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

W zakresie w jakim wyrazi Pan/Pani na to zgodę, OUTWORKING SA przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej OUTWORKING oraz innym podmiotom, dla których grupa kapitałowa OUTWORKING świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

[Prawa w związku przetwarzaniem danych osobowych]

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia na adres email - [email protected]king.pl
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

[Obowiązek podania danych i stuki ich niepodania]

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Chcemy byś wiedział/a, że:

 • dla naszych nowych pracowników mamy przygotowany program wdrożeniowy, który umożliwia bezproblemową adaptację w nowym miejscu pracy
 • zleceniobiorcy mają taki sam dostęp do benefitów jak pracownicy
 • doceniamy najlepszych pracowników (premiujemy za zadania nadobowiązkowe oraz za ponadprzeciętną jakość ich realizacji)
 • nasi pracownicy mają dzieci - w sytuacjach nagłych, trudniejszych jesteśmy partnerscy, elastyczni, wyrozumiali, bezproblemowi
 • nie mamy problemu z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych - w naszym zespole pracują osoby z niepełnosprawnościami
 • nasze rozmowy rekrutacyjne nie przypominają przesłuchania - lubimy mówić, ale lubimy też słuchać, jesteśmy otwarci na pytania i sugestie :)
 • do naszych procesów rekrutacyjnych przywiązujemy bardzo dużą wagę, dlatego każdy kandydat otrzymuje informacje o statusie aplikacji w trakcie lub na zakończenie rekrutacji

Nie zwlekaj! Skończ z monotonią w obecnej pracy. Idź po nowe wyzwania - dołącz do naszego zespołu!

Nasz proces rekrutacji na to stanowisko składa się z kilku etapów:

 1. Analiza Twojego CV - zazwyczaj zajmuje nam to do 3 dni od zaaplikowania
 2. 15-minutowa merytoryczna rozmowa telefoniczna z Karolem - Głównym Księgowym
 3. Rozmowa telefoniczna z naszym Hr-owcem - Ulą (to jest przede wszystkim Twój czas -Ula z chęcią opowie o specyfice pracy, benefitach, możliwościach rozwojowych)
 4. Rozmowa w biurze z Martą - Dyrektor Działu Księgowego (jeśli znajdziesz się na tym etapie, to z pewnością złożymy Ci ofertę pracy)
 5. Złożenie oferty i zatrudnienie

 

Pamiętaj, by na CV dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Ogłoszenie archiwalne