BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA

Samodzielny Księgowy ds. sprawozdawczości

BUSINESS SUPPORT SOLUTION SAO firmie

 • Pojezierska 90A, Łódź

  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 18 dni temu
 • Pełny etat
 • Specjalista
top
Samodzielny Księgowy ds. sprawozdawczości
 • ewidencja, księgowanie oraz weryfikacja zdarzeń gospodarczych w przypisanym obszarze
 • sporządzanie sprawozdań na cele statutowe, zarządcze
  i na potrzeby konsolidacji
 • prowadzenie ewidencji  podatkowej zgodnie
  z obowiązującym prawem podatkowym oraz terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych określonych przepisami prawa
 • raportowanie do bezpośredniego przełożonego – Lidera Zespołu
 • możliwość współpracy i wsparcie od ekspertów wewnętrznego Działu Zarządzania Wiedzą
 • minimum średnie wykształcenie ( mile widziane wyższe kierunkowe) lub szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg/rachunkowości oraz finansów
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Business Support Solution S.A. (BSS S.A.) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pana/Pani wizerunek, zainteresowania).
Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani, aby BSS S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Panu/Pani, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach.
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź tel. +48 42 207 000, e-mail: [email protected] W BSS S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. +48 42 207 766. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będą archiwizowane przez okres 1 roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Odbiorcami przetwarzanych przez BSS S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne BSS S.A. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Samodzielny Księgowy ds. sprawozdawczości
 • ewidencja, księgowanie oraz weryfikacja zdarzeń gospodarczych w przypisanym obszarze
 • sporządzanie sprawozdań na cele statutowe, zarządcze
  i na potrzeby konsolidacji
 • prowadzenie ewidencji  podatkowej zgodnie
  z obowiązującym prawem podatkowym oraz terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych określonych przepisami prawa
 • raportowanie do bezpośredniego przełożonego – Lidera Zespołu
 • możliwość współpracy i wsparcie od ekspertów wewnętrznego Działu Zarządzania Wiedzą
 • minimum średnie wykształcenie ( mile widziane wyższe kierunkowe) lub szkolenia w zakresie prowadzenia ksiąg/rachunkowości oraz finansów
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz organizacyjne

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Business Support Solution S.A. (BSS S.A.) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pana/Pani wizerunek, zainteresowania).
Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani, aby BSS S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Panu/Pani, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach.
Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź tel. +48 42 207 000, e-mail: [email protected] W BSS S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. +48 42 207 766. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będą archiwizowane przez okres 1 roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Odbiorcami przetwarzanych przez BSS S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne BSS S.A. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy