Samodzielny księgowy/Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości

BUSINESS SUPPORT SOLUTION SAO firmie

 • Łódź

  łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło 4 lat temu
 • Specjalista
BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA – Spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion, świadcząca usługi z zakresu outsourcingu procesów biznesowych, takich jak: obsługa rachunkowo – podatkowa, kadrowa i płacowa, controlling, usługi finansowe, konsolidacja i wsparcie prawne, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Samodzielny księgowy/Specjalista
ds. księgowości i sprawozdawczości
Miejsce pracy: Łódź


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie pełnej księgowości dla spółek zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przepisami podatkowymi oraz standardami obowiązującymi w BSS SA
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 
 • Nadzór i/lub sporządzanie deklaracji CIT, VAT oraz nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • Bieżącą współpracę z Zarządami Spółek  w zakresie obsługi finansowo–księgowej
 • Uczestniczenie w systemie kontroli wewnętrznej Spółki oraz obsługa kontroli realizowanych przez organy kontrolne i audytorów
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi - banki, US, GUS itd.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Minimum 3-4 letniego doświadczenia zawodowego w dziale księgowości wewnętrznej i/lub biurze rachunkowym/SSC na podobnym stanowisku
 • Doświadczenia i wiedzy w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT ,PCC
 • Doświadczenia w zakresie  sporządzania lub przygotowywania danych do sprawozdań finansowych, Doświadczenia w dekretacji, księgowaniu dokumentów (faktur zakupu, sprzedaży, WNT, WDT, kosztów,  środków trwałych, amortyzacji, RMK, korekt, zaliczek)
 • Praktycznej znajomości ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości , a także KSH w wymaganym zakresie
 • Dobrej znajomości  obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz znajomości systemów finansowo-księgowych (mile widziane doświadczenie w pracy na systemie klasy ERP)
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • Rzetelności, skrupulatności, samodzielności i odpowiedzialności
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych

 Dodatkowym atutem będą:

 • Język angielski
 • Doświadczenie w transferze procesów do struktur BPO/ SSC
 • Znajomość MSSF / MSR

 Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i stale rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Dodatkowe ubezpieczenie

 *Pelion Healthcare Group  to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio  przez PGF SA -  sprzedaż hurtowa, PGF Urtica  - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 49482 jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez ten podmiot obecnie oraz w przyszłości. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, w ramach której "Pelion" SA jest podmiotem dominującym, wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez te podmioty obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.

BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA – Spółka działająca w ramach Grupy Kapitałowej Pelion, świadcząca usługi z zakresu outsourcingu procesów biznesowych, takich jak: obsługa rachunkowo – podatkowa, kadrowa i płacowa, controlling, usługi finansowe, konsolidacja i wsparcie prawne, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Samodzielny księgowy/Specjalista
ds. księgowości i sprawozdawczości


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie pełnej księgowości dla spółek zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przepisami podatkowymi oraz standardami obowiązującymi w BSS SA
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 
 • Nadzór i/lub sporządzanie deklaracji CIT, VAT oraz nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • Bieżącą współpracę z Zarządami Spółek  w zakresie obsługi finansowo–księgowej
 • Uczestniczenie w systemie kontroli wewnętrznej Spółki oraz obsługa kontroli realizowanych przez organy kontrolne i audytorów
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi - banki, US, GUS itd.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wyższego wykształcenia kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Minimum 3-4 letniego doświadczenia zawodowego w dziale księgowości wewnętrznej i/lub biurze rachunkowym/SSC na podobnym stanowisku
 • Doświadczenia i wiedzy w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT ,PCC
 • Doświadczenia w zakresie  sporządzania lub przygotowywania danych do sprawozdań finansowych, Doświadczenia w dekretacji, księgowaniu dokumentów (faktur zakupu, sprzedaży, WNT, WDT, kosztów,  środków trwałych, amortyzacji, RMK, korekt, zaliczek)
 • Praktycznej znajomości ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości , a także KSH w wymaganym zakresie
 • Dobrej znajomości  obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz znajomości systemów finansowo-księgowych (mile widziane doświadczenie w pracy na systemie klasy ERP)
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej
 • Rzetelności, skrupulatności, samodzielności i odpowiedzialności
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych

 Dodatkowym atutem będą:

 • Język angielski
 • Doświadczenie w transferze procesów do struktur BPO/ SSC
 • Znajomość MSSF / MSR

 Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej i stale rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • Samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Dodatkowe ubezpieczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi (91-342) przy ul. Zbąszyńskiej nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod nr 49482 jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez ten podmiot obecnie oraz w przyszłości. Ponadto wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych objętych formularzem aplikacyjnym przez "Pelion" SA z siedzibą w Łodzi podmiotom z grupy kapitałowej Pelion Healthcare Group, w ramach której "Pelion" SA jest podmiotem dominującym, wyłącznie na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników, przeprowadzanych przez te podmioty obecnie oraz w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.

 *Pelion Healthcare Group  to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, pełniąca nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy realizowanymi odpowiednio  przez PGF SA -  sprzedaż hurtowa, PGF Urtica  - zaopatrzenie szpitali, CEPD N.V – sprzedaż detaliczna i Pharmalink – usługi dla producentów. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy