Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Samodzielny księgowy w Dziale Księgowości Majątkowej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowiskach:

a) księgowanie i otwieranie kartotek ST, WNP oraz księgozbiorów,

b) sporządzanie not księgowych i ich księgowanie,

c) drukowanie kodów paskowych ST,

d) uzgadnianie stanów wartościowych kartotek z książkami inwentarzowymi ST,

e) ustalanie różnic inwentaryzacyjnych celem weryfikacji,

f) prowadzenie ewidencji analitycznej ST, WNP i księgozbiorów dla wyznaczonych pól spisowych,

g) rozliczanie ST i WNiP w ramach zakończonych stanowisk badawczych,

h) prowadzenie ewidencji przychodowo-rozchodowej gospodarki magazynowej.

Nasze wymagania

Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,

b) staż pracy w przypadku wykształcenia średniego: co najmniej 4 lata,

c) doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych co najmniej 2 lata,

d) praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

e) umiejętność redagowania pism,

f) biegła znajomość obsługi komputera w szczególności pakietów biurowych (MS Office).

Dodatkowe wymagania:

a) doświadczenie w rozliczaniu inwestycji (ST w budowie),

b) wiedza w zakresie procedur finansowania i rozliczania ST i WNiP ze środków strukturalnych i międzynarodowych,

c) zdolność analitycznego myślenia,

d) umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

e) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 30.06.2022r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego księgowego w Dziale Księgowości Majątkowej.

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko samodzielnego księgowego w ZKK-3.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 22.11.2021 do 30.11.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na stanowisko pracy Samodzielny księgowy w Dziale Księgowości Majątkowej pełny etat.

Przewiń do profilu firmy