Oferta pracy

Samodzielny Logistyk

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka AkcyjnaO firmie

 • Szubińska 107, Bydgoszcz
  Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna

Szubińska 107

Bydgoszcz

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie rejestru NSN dla opracowywanych systemów i urządzeń, według wymagań klienta,

 • kompletowanie danych do nadania nr NSN oraz bieżący kontakt i przekazywanie danych do WCNJiK (Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji),

 • uzupełnianie Katalogów Części i Wykazu Zestawu Części Zamiennych - praca z podwykonawcami i poszczególnymi zespołami w prowadzonych projektach,

 • opracowywanie metodyk załadunku w zakresie transportu drogowego, kolejowego, powietrznego, morskiego z użyciem np. platformy załadowczej,

 • określenie asortymentu niezbędnego do podnoszenia ładunku oraz dobór i proponowanie rozwiązań związanych z podnoszeniem, przesuwaniem, zabezpieczaniem towaru podczas przeładunku, załadunku i jego mocowaniem,

 • opracowanie metodyk zabezpieczania ładunku przeznaczonego do transportu z uwzględnieniem jego specyfikacji, warunków transportowania oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych,

 • Sprawdzenie i potwierdzenie doboru odpowiedniej metody zabezpieczania ładunku na czas transportu, określonych przez podwykonawców w dokumentacji technicznej z uwzględnieniem maksymalnych przeciążeń (sił bezwładności) występujących dla danego rodzaju transportu (samochodowy, lotniczy, morski, kolejowy),

 • wykonywanie obliczenia w zakresie zdolności mocowania z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów oraz dobór odpowiednich metod mocowania i elementów mocujących z uwzględnieniem warunków i rodzaju transportu (samochodowy, morski, lotniczy, kolejowy),

 • prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem Pakietu logistycznego, sporządzanie specyfikacji technicznej, wymagań w zakresie transportu, pakowania i przechowywania z uwzględnieniem obowiązujących norm, przepisów, instrukcji oraz wymagań klienta,

 • sporządzenie listy części (specyfikacji części) wchodzących w skład poszczególnych pakietów oraz kontrola dostaw, sprawdzenie kompletności oraz procedur konserwacji celem zabezpieczenia dostępności poszczególnych części i zespołów z uwzględnieniem wymagań klienta,

 • prowadzenie zagadnień związanych z ILS (Zintegrowany system logistyczny), tj. prowadzenie rejestrów narzędzi i wyposażenia specjalnego w tym czytniki kodów kreskowych / QR oraz przygotowanie danych do znakowania z uwzględnieniem wymagań klienta,

 • współpraca z poszczególnymi zespołami w projekcie w zakresie wymagań dotyczących pakietów logistycznych i ILS (Zintegrowany system logistyczny) oraz kontakt z podwykonawcami w tym zakresie,

 • przygotowywanie i sprawdzenie kompletności dostarczonych przez podwykonawców arkuszy zgłoszeniowych ATTLA, bieżący kontakt ze STiRW (Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk) w zakresie certyfikacji – dopuszczenia do transportu lotniczego samolotem C-130 przez agencję ATTLA,

 • raportowanie z postępów wykonanych prac do bezpośredniego przełożonego.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe techniczne,

 • specjalność: logistyka, transport,

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata pracy na podobnym stanowisku,

 • znajomość pakietu MS Office w stopniu dobrym,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,

 • znajomość obowiązujących norm i regulacji prawnych w zakresie zabezpieczania ładunków na czas transportu z uwzględnieniem transportu: lotniczego, samochodowego, morskiego, kolejowego,

 • znajomość przepisów Umowy ADR (transport materiałów niebezpiecznych),

 • mile widziana znajomość arkuszy zgłoszeniowych ATTLA,

 • znajomość systemu indeksacji NSN będzie dodatkowym atutem,

 • kreatywność, inicjatywa w zakresie wykonywanych działań,

 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi zespołami,

 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów.

To oferujemy

 • interesującą pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • świadczenia socjalne i pakiet medyczny.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • przedszkole / żłobek pracowniczy

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • wyprawka szkolna

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

Oferty z zaznaczeniem stanowiska przyjmowane są w Dziale Zarządzania Personelem do dnia 30.06.2021 r.