Oferta pracy

Samodzielny pracownik dziekanatu

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIEO firmie

 • Świętego Tomasza 43
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 22 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

Świętego Tomasza 43

Kraków

Wyższa uczelnia publiczna

Samodzielny pracownik dziekanatu

STANOWISKO PRACOWNIKA DZIEKANATU Z ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW:

 1. bieżąca obsługa informacyjna, organizacyjna i administracyjna oraz przygotowywanie, dokumentowanie i sprawozdawczość wszystkich spraw studenckich związanych z tokiem studiów prowadzonych na wydziale;
 2. kontrola oraz ewidencjonowanie opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez studentów,
 3. obsługa administracyjną władz wydziału i rady wydziału;
 4. obsługa informacyjna nauczycieli akademickich w zakresie realizowanego procesu dydaktycznego;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów oraz przygotowywanie zgłoszeń lub wyrejestrowań, w celu elektronicznego przesłania do ZUS przez Dział Spraw Osobowych,
 6. weryfikacja poprawności danych wprowadzanych do systemu POL-on; 
 7. współpraca z działem nauczania w zakresie ewidencji studentów. 

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

 1. wykształcenie wyższe (dyplom studiów magisterskich)
 2. komunikatywna znajomość języka angielskiego
 3. obsługa komputera w zakresie podstawowych umiejętności komunikacji zdalnej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, itp.
 4. zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista

MILE WIDZIANE:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach administracyjnych związanych z organizacją pracy
 2. znajomość funkcjonowania Działu nauczania
 3. zdolność szybkiego uczenia się, przyswajania i opanowywania nowych systemów komputerowej ewidencji
 4. gotowość do szybkiego zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami prawa, związanego z kształceniem studentów i funkcjonowaniem uczelni
 5. samodzielność w wykonywaniu zadań, w tym ich realizacji w sytuacjach trudnych
 6. chęć wykonywania pracy biurowej
 7. pozytywne nastawienie, energia do działania, optymizm i uśmiech

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Wymagane dokumenty należy nadesłać w formie skanów (w formacie PDF) do Działu Spraw Osobowych Akademii Muzycznej w Krakowie, poprzez przycisk aplikowania w terminie do środy 30.12.2020 r. do godz. 24.00. 

Do dnia 05.01.2021 r. wybrani zostaną kandydaci, z którymi będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem.

Zakończenie postępowania przewidywane jest do 15.01.2021 r. Akademia Muzyczna w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Oferujemy:

Praca w stabilnej instytucji w sferze kultury wysokiej, w zespole profesjonalnym, z zagwarantowanym pakietem socjalnym, w ramach umowy o pracę.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy