Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Samodzielny Referent ds. administracyjnych

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Gabriela Narutowicza 11

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • bezpośrednia obsługa doktorantów i kandydatów do szkoły doktorskiej – w języku polskim i angielskim,

 • obsługa bieżących spraw doktorantów szkoły oraz ich promotorów związanych z kształceniem w szkole,

 • obsługa procesu kształcenia w szkole, wsparcie prowadzących zajęcia;

 • obsługa procesu rekrutacji kandydatów do szkoły, wsparcie komisji rekrutacyjnych;

 • wsparcie obsługi procesu oceny śródokresowej;

 • organizacja, przygotowanie i obsługa spotkań i wydarzeń;

 • przygotowywanie, redagowanie i aktualizacja szablonów dokumentów; projektów aktów wewnętrznych, pism, raportów, sprawozdań, planów, protokołów, prezentacji;

 • przygotowywanie i obsługa korespondencji, wniosków, zaświadczeń, decyzji itp;

 • obsługa systemów informatycznych, poczty elektronicznej szkoły.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu: administracja, zarządzanie, marketing,

 • przynajmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjnej (znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej będzie dodatkowym atutem),

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych, znajomość programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), internetu,

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - minimum na poziomie B2.

Mile widziane

 • staż pracy na uczelni wyższej, doświadczenie w pracy w dziekanacie, biurze wydziału, przy obsłudze doktorantów, szkoły doktorskiej i/lub studiów doktoranckich, na stanowisku planisty, znajomość specyfiki i uwarunkowań pracy na uczelni,

 • znajomość zagadnień wynikających z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ogólna znajomość przepisów i zasad obowiązujących w szkolnictwie wyższym,

 • studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu administracji, obsługi klientów, zarządzania projektami, pracy zespołowej,

 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • doświadczenie w realizacji projektów,

 • umiejętność redagowania pism, tworzenia raportów, zestawień,

 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,

 • samodzielność w działaniu, proaktywność i komunikatywność,

 • doskonała organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność i rzetelność, dbałość o wysoką jakość realizowanych zadań,

 • umiejętność szybkiego uczenia się, wyszukiwania informacji, chęć doskonalenia umiejętności zawodowych,

 • rozwinięte umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

• list motywacyjny.

Podczas rekrutacji kandydat może zostać poproszony o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV:

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

• kserokopie certyfikatów językowych,

• kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, staż pracy, doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności.

CV i list motywacyjny proszę przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej w formacie PDF na adres [email protected] (w tytule e-maila: praca w Biurze Szkoły) w terminie do 12 czerwca 2022 roku (włącznie). Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną i testy praktyczne.

Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Politechnika Gdańska

Poszukiwany kandydat: Pracownik Administracyjny

Stanowisko: Samodzielny referent ds. administracyjnych

Miejsce zatrudnienia: Biuro Szkoły Doktorskiej Na Politechnice Gdańskiej

Przewidywana data zatrudnienia: od połowy lipca 2022 r.

Przewiń do profilu firmy