Oferta pracy

Samodzielny Referent ds. Rozliczeń Podatku VAT

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Jednostka: Dział Kosztów i Analiz

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Samodzielny Referent ds. Rozliczeń Podatku VATNumer ref.: DKiA/2020/60/BSOVII

Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiadać za:

 • Weryfikację zasadności odliczenia podatku VAT naliczonego
 • Sporządzanie kartotek inwestycyjnych i rozliczanie VAT dla środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Uzgadnianie korekty rocznej dot. VAT naliczonego oraz korekty 5 i 10-letniej
 • Weryfikację poprawności cząstkowych rejestrów zakupów oraz sporządzanie ogólnouczelnianego rejestru zakupów
 • Ustalanie współczynników prognozowanego oraz rzeczywistego (wskaźnik proporcji oraz preproporcji)
 • Dekretację faktur przychodowych oraz nadzór nad kontami przychodowymi
 • Wystawianie faktur VAT oraz prowadzenie rejestru sprzedaży w zakresie obrotu nieruchomościami
 • Weryfikację poprawności cząstkowych rejestrów sprzedaży oraz sporządzanie ogólnouczelnianego rejestru sprzedaży
 • Ustalanie zobowiązań Zakładów Doświadczalnych SGGW z tytułu podatku VAT (wystawianie not księgowych, sporządzanie przelewów bankowych dot. podatku VAT podlegającego zwrotowi)
 • Uzgadnianie kont w zakresie podatku VAT naliczonego oraz należnego oraz konta rozliczeń podatku z Urzędem Skarbowym
 • Weryfikację poprawności sporządzanej przez Dział Zaopatrzenia SGGW deklaracji VAT-UE
 • Sporządzanie innych sprawozdań, deklaracji i zestawień na potrzeby US (VAT-7, JPK)

 Aplikuj do nas jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Minimum 2-letni staż pracy, w tym doświadczenie w pracy w księgowości
 • Znajomość ustawodawstwa dotyczącego podatku od towarów i usług
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Sumienność i terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość oprogramowania SIMPLE ERP oraz ustawy i szkolnictwie wyższym (mile widziana)

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy