Ta oferta pracy jest nieaktualna od 290 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny Referent - Specjalista ds. Nieruchomości

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.02.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Politechnika Krakowska

  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

  Samodzielnego Referenta/Specjalistę
  ds. Nieruchomości

  (w zależności od posiadanego stażu pracy i doświadczenia)

  w Dziale Zarządzania Nieruchomościami
  pełny etat
  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • realizacja zadań związanych z wewnętrzną gospodarką zasobami nieruchomości Uczelni wykonywanych przez jednostkę (podziały/scalenia, wyceny, ustanawianie służebności, obrót nieruchomościami, itp.);
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskiwania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na rozporządzane składnikami majątku trwałego Uczelni;
  • realizacja zadań związanych z przygotowywaniem danych i tworzeniem analiz oraz raportów (na wewnętrzny użytek) dot. rynku nieruchomości, optymalizacji sposobu wykorzystania nieruchomości, itp.
  • współpraca przy realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem nieruchomości Uczelni nie wykorzystywanych do celów statutowych (najem i dzierżawa nieruchomości, powierzchni reklamowych, infrastruktury technicznej);
  • kompleksowa obsługa przydzielonych kontrahentów w zakresie zawieranych umów: najmu/dzierżawy/ustanawiania służebności/sprzedaży nieruchomości
  • bieżąca aktualizacja danych w informatycznych bazach danych stosowanych w jednostce, w zakresie realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów umów, pism, wniosków itp. – w zakresie realizowanych zadań;
  • realizacja zadań wynikających z obowiązujących na PK procedur w w/w zakresie (np. bieżąca rejestracja, ewidencja i archiwizacja korespondencji i dokumentacji, itp.)

  Niezbędne wymagania:

  • wykształcenie wyższe - preferowane prawnicze, ekonomiczne, ewentualnie techniczne - z zakresu dot. nieruchomości
  • doświadczenie zawodowe w pracy na pokrewnym stanowisku – min. 1 rok
  • staż pracy – w przypadku specjalisty: min. 3 lata, w przypadku samodzielnego referenta: nie wymagane
  • praktyczna znajomość podstawowych regulacji prawnych dot. nieruchomości (kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, itp.)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • praktyczna umiejętność obsługi komputera w tym znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
  • niezbędne predyspozycje i cechy osobowościowe:
   • szybkość, sprawność i kreatywność w działaniu
   • dobra organizacja pracy i zorientowanie na efekty wykonywanych zadań
   • samodzielność i odpowiedzialność
   • dokładność i sumienność,
   • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. 

  Dodatkowe wymagania:

  Dodatkowym atutem kandydatów przy ocenie nadesłanych aplikacji będzie:

  • posiadanie uprawnień zawodowych z zakresu obsługi rynku nieruchomości – np. licencji pośrednika lub zarządcy nieruchomościami;
  • posiadanie kierunkowego wykształcenia z zakresu rynku nieruchomości – np. studia, podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami, obrotu nieruchomościami, szacowania nieruchomości itp.
  • praktyczna znajomość procedur związanych z podziałami i wyceną nieruchomości, miejską gospodarka planistyczną, realizacją wniosków przez Sąd Wieczystoksięgowy, Wydział Geodezji, itp.
  • praktyczna umiejętność efektywnego pozyskiwania dokumentów wydawanych przez Wydział Geodezji, Biuro Planowana Przestrzennego, Sąd Wieczystoksięgowy, Konserwatora Zabytków, itp.
  • praktyczna umiejętność profesjonalnej obsługi klientów rynku nieruchomości (w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi umów najmu/dzierżawy/sprzedaży nieruchomości), poparta doświadczeniem zawodowym w tym zakresie.

  Wymagane dokumenty:

  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

  Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 w terminie do dnia 02.03.2018r.  


  Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: „Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zarządzania Nieruchomościami PK”.

   

  Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
   
  Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 19.03.2018r. do 23.03.2018r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
   
  Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).