Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Samodzielny Referent/Specjalista w Biurze Rachunkowości

Uniwersytet Opolski

 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)

Uniwersytet Opolski

plac Kopernika 11A

Opole

Twój zakres obowiązków

 • Bieżące księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont uczelni;

 • Dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych w wydzielonych rejestrach systemu finansowo – księgowego;

 • Dekretacja i księgowanie pozostałych operacji gospodarczych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz planem kont;

 • Analiza, uzgadniane i przeksięgowanie w przychody do wysokości kosztów wybranych kont;

 • Analiza wybranych kont – [rozrachunki pozostałe];

 • Wyceny miesięczne na kontach rozrachunkowych zagranicznych oraz sald na kontach MRP;

 • Analiza i windykacja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami krajowymi oraz zagranicznymi;

 • Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami;

 • Uzgadniane z Biblioteką UO zbiorów bibliotecznych;

 • Rozliczanie i uzgadnianie kaucji bibliotecznych;

 • Rozliczanie druków ścisłego zarachowania;

 • Uzgadnianie wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów;

 • Sporządzanie protokołów z weryfikacji z wybranych kont rozrachunkowych i innych na koniec roku obrachunkowego;

 • Uczestnictwo w przygotowaniach kwartalnych sprawozdań RB-N i RB-Z;

 • Uczestnictwo w przygotowaniu pozostałych danych do sprawozdań na potrzeby wewnętrzne oraz zewnętrznych instytucji finansowych;

 • Rejestracja wydatków organizowanych konferencji;

 • Rejestracja wybranych wydatków związanych z wpływem środków na konto UO;

 • Archiwizowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą zgodnie z obowiązującymi regulacjami obowiązującymi Uczelnię;

 • Opracowywanie danych na potrzeby obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej, statystycznej oraz wewnętrznej;

 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą inwentaryzacją kont księgowych oraz na koniec roku obrotowego;

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe;

 • Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku księgowym;

 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości;

 • Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;

 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu;

 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Mile widziane

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • Pracę w stabilnej instytucji;

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;

 • Świadczenia socjalne.

 • Zatrudnienie od 01 września 2022 r.

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączeniu);

 • List motywacyjny;

 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;

 • Referencje;

 • Oświadczenie o niekaralności.

Sposób aplikowania

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08.07.2022 r. w Biurze Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski to największa uczelnia w województwie Opolskim, na którą składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny.

Przewiń do profilu firmy