Ta oferta pracy jest nieaktualna od 130 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny Referent / Specjalista w Dziale Informatyzacji

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 16.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Politechnika Krakowska
  ogłasza konkurs na stanowisko pracy

  samodzielny referent / specjalista (w zależności od stażu pracy)
  w Dziale Informatyzacji
  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • prowadzenie weryfikacji potrzeb zgłaszanych przez pracowników PK dotyczących funkcjonalności i procesów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
  • projektowanie, testowanie, uruchamianie oraz modyfikowanie procesów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
  • analiza, prowadzenie i monitorowanie zgłoszeń serwisowych u producenta oprogramowania,
  • informowanie użytkowników o zmianach lub nowych funkcjonalnościach w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,
  • wspieranie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania,
  • monitorowanie, analiza, zgłaszanie usterek oprogramowania,
  • opieka /administrowanie wybranymi modułami systemów informatycznych (w tym elektronicznym systemem obiegu dokumentów),
  • samodzielne rozwiązywanie zaistniałych problemów związanych z obsługą informatyczną,
  • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika.

  Niezbędne wymagania:

  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • staż pracy minimum 4 lata,
  • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych lub obsłudze technicznej użytkowników,
  • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego, samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, łatwość w formułowaniu syntez i diagnoz,
  • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i systematyczność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.

  Dodatkowe wymagania:

  • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków,
  • sprawność w działaniu,
  • systematyczność i dobra organizacja pracy
  • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne,
  • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, komunikatywność,
  • mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej.

  Wymagane dokumenty:

  • szczegółowe CV,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.
  .
  Teczki z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK (ul. Warszawska 24, budynek WIL, I piętro, pok. 137) z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta / specjalisty w Dziale Informatyzacji” w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.
   
  Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
   
  Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK w terminie od 2 do 8 stycznia 2019 r.
   
  Dokumenty, które nie zostaną odebrane po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.