Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Samodzielny Referent/Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 • Warszawska 24
  Kraków, małopolskie
 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Kraków

Politechnika Krakowska

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

samodzielnego referenta /specjalisty (w zależności od stażu pracy)
w Dziale Zamówień Publicznych
w wymiarze pełnego etatu
1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie dokumentacji i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Pzp
 • publikowanie ogłoszeń zgodnie z Pzp
 • sporządzanie pism wynikających z procedur Pzp
 • ocena formalno-prawna składanych ofert
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów
 • czynności organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowych.
 • kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań
 • śledzenie zmian w przepisach Pzp
 • inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem Działu

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe preferowane; ekonomia, zarządzanie, prawo, lub ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zamówień publicznych, przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na podobnym stanowisku
 • staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy w przypadku specjalisty 3 lata)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i praktyczne korzystanie,
 • niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), kreatywność.

3. Dodatkowe wymagania:

 • specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu zamówień publicznych, ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, mile widziane znajomość systemu ProPublico
 • znajomość języków obcych: język angielski poziom podstawowy

4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 10.12.2021 r.


Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 03.01.2022 do 13.01.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
.

Ogłoszenie archiwalne