Oferta pracy

Samodzielny referent – Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

Zakres wykonywanych zadań na stanowiskach:

• przygotowywanie, przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne;

• sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;

• publikowanie ogłoszeń zgodnie z ustawą Pzp;

• ocena formalno-prawna składanych ofert;

• koordynowanie czynności związanych zawieraniem umów;

• czynności organizacyjno-kancelaryjne prac komisji przetargowych;

• kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;

• śledzenie zmian w przepisach Prawa Zamówień Publicznych;

• inne bieżące prace związane z funkcjonowaniem Działu.

Nasze wymagania

Niezbędne wymagania:

• wykształcenie: wyższe preferowane; ekonomia, zarządzanie, prawo;

• znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;

• doświadczenie zawodowe: min. 2 lata na podobnym stanowisku;

• staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy )w przypadku specjalisty 3 lata;

• znajomość języków obcych: język angielski poziom podstawowy;

• niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe: bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy pod presją czasu;

dokładność, biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

Dodatkowe wymagania:

• ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zamówień publicznych lub szkolenie z zakresu zamówień publicznych;

• mile widziane: znajomość systemu ProPublico, znajomość wytycznych projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

• list motywacyjny;

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] w terminie do 10.06.2022r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 04.07.2022 r do 15.07.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs na stanowisko pracy samodzielnego referenta / specjalisty (w zależności od stażu pracy) w Dziale Zamówień Publicznych w wymiarze pełnego etatu.

Przewiń do profilu firmy