Ta oferta pracy jest nieaktualna od 220 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny Referent Techniczny ds. wentylacji i klimatyzacji

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Politechnika Krakowska
  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY

  Samodzielny Referent Techniczny
  ds. wentylacji i klimatyzacji
  W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU, W DZIALE EKSPLOATACJI
  Miejsce pracy: Kraków
  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • nadzór, obsługa, drobne naprawy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, klimatyzacji, klimatyzatorów gazowo-cieczowych (freonowych) i central wentylacyjnych oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
  • diagnostyka i usuwanie stanów awaryjnych w powyższych systemach,
  • pełnienie funkcji administratora konta w CRO i BDS,
  • czynne uczestnictwo w naradach technicznych ustalających wytyczne do projektowania, modernizacji, remontów i napraw systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • czynne uczestnictwo w komisjach odbiorowych a także w komisji przeglądów technicznych budynków,
  • wypełnianie i składanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi na Uczelni procedurami niezbędnymi do zlecenia wykonania prac serwisowych wyspecjalizowanym firmom ,
  • sprawowanie kontroli i załatwianie spraw związanych z eksploatacją urządzeń w tym rozdysponowywanie, nadzorowanie i raportowanie prac podległych pracowników.
  Niezbędne wymagania:
  • wykształcenie: min. średnie techniczne, preferowany profil: wentylacja-klimatyzacja, chłodnictwo, mechanika maszyn i urządzeń, automatyka bądź pokrewne.
  • staż pracy: 4 lata
  • doświadczenie zawodowe: min. 2 lata na podobnym stanowisku, preferowane w serwisie klimatyzatorów i central wentylacyjnych.
  • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m
  • dodatkowe kwalifikacje:
   • doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków, obsłudze instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także w przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji,
   • znajomość systemów sterowania klimatyzatorów w systemach VRV, VRF, jednostek  pojedynczych i multi,
   • uprawnienia do pracy z F-gazami,
   • znajomość systemów sterowania central wentylacyjnych oraz agregatów chłodu,
   • wiedza z zakresu inteligentnego zarządzania budynkami – BMS,
   • aktualne uprawnienia SEP do 1 kV,
   • ogólna znajomość prawa budowlanego z zakresu wentylacji i klimatyzacji,
   • podstawowa znajomość Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
   • umiejętność wprowadzania zapisów w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz w Bazie Danych Sprawozdań o substancjach zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych oraz pozostałych fluorowanych gazach cieplarnianych,
   • znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z instrukcji, opisów technicznych dotyczących obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. 
  Dodatkowe wymagania:
  • znajomość branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej,
  • wiedza z zakresu chłodnictwa, automatyki, elektroniki,
  • wiedza na temat działania instalacji oraz urządzeń wentylacji i klimatyzacji, pracy pomp, agregatów wody lodowej itp.
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznych,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność współpracy w grupie, predyspozycje do kierowania zespołem pracowników,
  • komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia, samodzielność i poczucie odpowiedzialności.
  Wymagane dokumenty:
  • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
  • list motywacyjny;
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.
  .
  Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych,
  przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej
  w godz. 7:00-15:00
  w terminie do 12.10.2018 r

  Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek:
  dotyczy konkursu na stanowisko

  Samodzielny Referent Techniczny ds. wentylacji i klimatyzacji

  Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

  Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 22 do 26 października 2018 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

  Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).