Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Samodzielny Referent w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Aleja Jana Pawła II 37

Czyżyny

Kraków

Twój zakres obowiązków

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz projektów

• archiwizacja dokumentacji

• przygotowanie korespondencji, obsługa poczty elektronicznej, urządzeń biurowych

• obsługa klientów

• przygotowywanie prezentacji, sprawozdań i raportów z działalności jednostki

• współpraca z kadrą dydaktyczną, jednostkami administracyjnymi PK oraz organizacjami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych zadań

• aktualizacja informacji na tablicach i na stronie www

• wystawianie faktur

• realizacja innych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości

Nasze wymagania

2. Niezbędne wymagania:

• wykształcenie wyższe

• doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku nie jest wymagane, ale mile widziana aktywność/działalność związana z organizacją kursów, szkoleń, projektów, konferencji

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie

• dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programów Word, Excel oraz Power Point

• samodzielność i staranność w realizacji powierzonych zadań

• komunikatywność, umiejętność bezpośredniej oraz telefonicznej i mailowej obsługi klienta

• zdolność szybkiego uczenia się

3. Dodatkowe wymagania:

• systematyczność i dobra organizacja czasu pracy

• umiejętność pozyskiwania informacji

• dobra znajomość obsługi narzędzi biurowych MS Teams, platformy Zoom

• umiejętność współpracy w zespole

• otwartość na nowe wyzwania, inicjatywa, zaangażowanie

• wysoka kultura osobista

4. Dodatkowe informacje:

• praca w kilkuosobowym zespole

• planowany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.

• praca na cały etat, obejmująca również weekendy (zgodnie z ustalonym harmonogramem)

• możliwość rozwoju zawodowego/zdobywania nowych kompetencji w ciekawych obszarach kształcenia

• możliwość korzystania z dofinansowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (teatr, opera, koncerty, widowiska muzyczne itp.), kart Multisport; dofinansowanie żłobka/przedszkola, półkolonii dla dzieci pracowników PK

• dofinansowanie tzw. „wczasy pod gruszą”, 13-ta pensja, możliwość dodatkowych premii regulaminowych

5. Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

• list motywacyjny

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected]

w terminie do 12 czerwca 2023 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko samodzielnego referenta w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 5.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 26.06.2023 do 30.06.2023r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu