Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Samodzielny Referent w Dziale Organizacji i Kadr

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIUO firmie

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Generała Romualda Traugutta 19/21

Wrocław

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO:
Samodzielny Referent w Dziale Organizacji i Kadr

Obowiązki:

1.Kompleksowa obsługa administracyjna, dokumentacyjna i rozliczeniowa czynności związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych - umów zleceń i umów o dzieło w zakresie działalności Uczelni, w tym m.in.:
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie ewidencji umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej;
 • nadzór nad prawidłowością wypełniania wniosku o umowę cywilnoprawną, oświadczenia, protokołu oraz rachunku;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło, zawierających również tematykę z zakresu praw autorskich;
 • prowadzenie rejestru i zgłaszanie umów o dzieło do ZUS;
 • sporządzanie sprawozdań dla Ministerstwa, GUS, ZUS, działu zamówień publicznych i na potrzeby kierownictwa Uczelni.
 • wprowadzanie danych osobowych zleceniobiorców i wykonawców oraz umów do systemu kadrowo-płacowego - Enova;
 • przekazywanie rachunków do działu finansowo-księgowego w celu rozliczenia;
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS;
 • obsługa zleceniobiorców w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);

2.   Pełna obsługa kadrowa pracowników uczelni, w tym m.in.:
 • samodzielne przygotowywanie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 • sprawy socjalne;
 • wprowadzanie i aktualizacja danych do systemu kadrowo-płacowego - Enova;
 • prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz kontrola ich aktualności;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań dla Ministerstwa, GUS, ZUS i na potrzeby kierownictwa Uczelni.
 • obsługa pracowników w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK);

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kadrowym, min. 3 lata;
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego, zwłaszcza w zakresie sporządzania umów zleceń i umów o dzieło, Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce;
 • znajomość przepisów podatkowych oraz podlegania ubezpieczeniom społecznym w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce;
 • biegła obsługa narzędzi MS Office;
 • systematyczność i wysoki stopień zorganizowania;
 • obowiązkowość, samodzielność, terminowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziana znajomość systemu Enova.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • dopłaty do wypoczynku pracownika i jego rodziny;
 • świadczenie świąteczne raz w roku;
 • możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju.

Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie CV do dnia 10 marca 2021 r. za pomocą przycisku aplikowania.

Termin rozpoczęcia pracy: 22.03.2021r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia rekrutacji. Przyjmuję  do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

                                                                                                                    

 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                              data i podpis

 

Klauzula informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Ogłoszenie archiwalne