Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Samodzielny Referent

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  6 Luty 2020
 • Specjalista
Samodzielny Referent
Miejsce pracy: Warszawa
SGN/2020/1/BSOVII

 

Jednostka: Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Zakres obowiązków i czynności:

 • Opracowywanie i przygotowywanie dokumentów (umowy, aneksy, promesy) oraz weryfikację ich poprawności i kompletności
 • Dbanie o aktualizację danych w systemach wewnętrznych związanych z zarządzaniem majątkiem (ewidencja środków trwałych)
 • Przygotowywanie plików i raportów z danymi o nieruchomościach w zakresie sposobu wykorzystania
 • Zapewnienie aktualności i kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • Negocjowanie i uzgadnianie treści umów i aneksów oraz ich procesowanie wewnątrz organizacji
 • Uzyskiwanie opinii i uzgodnień wewnętrznych niezbędnych do przedłużenia umów
 • Organizacja obiegu dokumentów (umów, faktur, specyfikacji, dokumentów wewnętrznych itp.)
 • Monitorowanie zamówień i zleceń
 • Bieżąca współpraca z działem księgowym i zamówień publicznych

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • Mile widziane jest doświadczenie zdobyte w pracy administracyjnej w branży nieruchomości lub doświadczenie w pracy administracyjno/biurowej
 • Dobra znajomością programów z pakietu MS Office ( w szczególności Excel)
 • Sumienność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wykształcenie wyższe: kierunek administracja, zarządzenie nieruchomościami
 • Umiejętność korzystania z przepisów, ich interpretowania i stosowania
 • Umiejętność płynnego formułowania myśli oraz redagowania treści umów i pism urzędowych
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Zorientowanie na zadania i osiąganie celów
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji
 • Bardzo dobra umiejętność komunikacji personalnej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu sportowego), preferencyjny pakiet medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 6 lutego 2020 r.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego, który otworzy się po kliknięciu APLIKUJ

 Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Samodzielny ReferentNumer ref.: SGN/2020/1/BSOVII

 

Jednostka: Sekcja Gospodarki Nieruchomościami

Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 

Zakres obowiązków i czynności:

 • Opracowywanie i przygotowywanie dokumentów (umowy, aneksy, promesy) oraz weryfikację ich poprawności i kompletności
 • Dbanie o aktualizację danych w systemach wewnętrznych związanych z zarządzaniem majątkiem (ewidencja środków trwałych)
 • Przygotowywanie plików i raportów z danymi o nieruchomościach w zakresie sposobu wykorzystania
 • Zapewnienie aktualności i kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • Negocjowanie i uzgadnianie treści umów i aneksów oraz ich procesowanie wewnątrz organizacji
 • Uzyskiwanie opinii i uzgodnień wewnętrznych niezbędnych do przedłużenia umów
 • Organizacja obiegu dokumentów (umów, faktur, specyfikacji, dokumentów wewnętrznych itp.)
 • Monitorowanie zamówień i zleceń
 • Bieżąca współpraca z działem księgowym i zamówień publicznych

Wymagania:

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • Mile widziane jest doświadczenie zdobyte w pracy administracyjnej w branży nieruchomości lub doświadczenie w pracy administracyjno/biurowej
 • Dobra znajomością programów z pakietu MS Office ( w szczególności Excel)
 • Sumienność w wykonywaniu obowiązków oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wykształcenie wyższe: kierunek administracja, zarządzenie nieruchomościami
 • Umiejętność korzystania z przepisów, ich interpretowania i stosowania
 • Umiejętność płynnego formułowania myśli oraz redagowania treści umów i pism urzędowych
 • Aktywne podejście do rozwiązywania problemów
 • Zorientowanie na zadania i osiąganie celów
 • Umiejętność budowania i utrzymywania relacji
 • Bardzo dobra umiejętność komunikacji personalnej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu sportowego), preferencyjny pakiet medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 6 lutego 2020 r.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego, który otworzy się po kliknięciu APLIKUJ

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie archiwalne