Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Numer referencyjny: DHEK/2/2023

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Samodzielny Specjalista ds. Compliance i obsługi obrotu

PGE Polska Grupa Energetyczna

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 4 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie w zapewnieniu zgodności działalności obrotu hurtowego z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi rynku energii, gazu oraz produktów powiązanych i praw z nimi związanych.

 • Bieżące kontrolowanie działalności handlowej pod kątem przestrzegania wyznaczonych limitów handlowych i cen referencyjnych.

 • Monitorowanie oraz implementowanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych.

 • Realizowanie obowiązków wynikających z REMIT, w tym w szczególności kontrolowanie prawidłowości publikacji Informacji wewnętrznych, raportowanie transakcji OTC do ACER, monitorowanie prawidłowości raportowania zleceń i transakcji giełdowych przez RRM.

 • Wypełnianie obowiązków wynikających z EMIR, MAR.

 • Wypełnianie obowiązków wynikających z MIFiD II, w tym w szczególności monitorowanie rozmiaru prowadzenia działalności transakcyjnej, przeprowadzanie testów wyłączeniowych spod MIFiD II, notyfikacja KNF.

 • Bieżące badanie zleceń i transakcji giełdowych pod kątem zgodności z REMIT.

 • Współpraca z ACER, ESMA, URE, KNF w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego i unijnego.

 • Generowanie porozumień transakcyjnych.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowiskach specjalistycznych obejmujących analizę procesów, dokumentacji i regulacji wewnętrznych pod kątem spełniania wymogów prawnych i regulacyjnych.

 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej, produktów powiązanych oraz praw z nimi związanych.

 • Znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego dotyczących obszaru obrotu hurtowego, w tym w szczególności: Prawo energetyczne, Ustawa o giełdach towarowych, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie REMIT, EMIR, MAR, Dyrektywa MIFiD II.

 • Biegła znajomość MS Office.

To oferujemy

 • Umowę o pracę

 • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym

 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego

 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy

 • Prywatną opiekę medyczną

 • Liczne świadczenia z ZFŚS

 • Przyjazną atmosferę w pracy

 • 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. PGE S.A. to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PGE. Odpowiada za zarządzanie Grupą, zapewnia koordynację działań i wytycza strategiczne kierunki. Zapraszamy do współpracy – razem budujmy przyszłość polskiej energetyki.

Przewiń do profilu firmy