Oferta pracy

Samodzielny specjalista ds. pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań JądrowychO firmie

 • Otwock, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Specjalista

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Samodzielny specjalista ds. pozyskiwania funduszy krajowych i międzynarodowych

Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej NCBJ zajmuje się pozyskiwaniem grantów i obsługą współpracy międzynarodowej NCBJ. Pracownicy działu wspomagają naukowców NCBJ w pisaniu aplikacji grantowych i w administracyjnych aspektach procesu ich pozyskania i uruchomienia. Jednocześnie (w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji merytorycznych) istnieje możliwość udziału w realizacji pozyskanych projektów.

Zakres obowiązków:

 • wyszukiwanie i tworzenie możliwości pozyskiwania środków na finansowanie prac badawczych i rozwojowych z funduszy międzynarodowych oraz funduszy krajowych (MNiSW, NAWA, NCN, FnP i inne);
 • merytoryczne wsparcie i doradztwo dla wnioskodawców w przygotowaniu aplikacji projektowych do jednostek finansujących;
 • monitorowanie złożonych wniosków do momentu uzyskania finansowania oraz pomoc w przygotowaniu umów grantowych w przypadku otrzymania finansowania, zaś w przypadku odmowy, pomoc w przygotowaniu ewentualnych odwołań;
 • nawiązywanie relacji i współpraca z jednostkami organizującymi konkursy;
 • działania informacyjne i doradcze w zakresie pozyskiwania środków na dofinansowanie badań, organizowanie konsultacji w Instytucie;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów naukowych do projektów;
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków na badania;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem, promocją, ewaluacją, pozyskiwaniem lub realizacją programów lub projektów współfinansowanych z funduszy unijnych lub krajowych;
 • doświadczenie pracy w instytucie badawczym lub uczelni wyższej lub instytucjach zarządzających nauką lub wdrożeniami, lub doświadczenie w pracy w instytucjach komercyjnych przy pozyskiwaniu i realizacji projektów B+R+I, realizowanych wspólnie z ośrodkami naukowymi;
 • poparta doświadczeniem znajomość zagadnień z tworzenia programów lub projektów albo przygotowywania wniosków o dofinansowanie;
 • dobra i poparta praktyką znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność kreatywnego i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • sumienność, komunikatywność i umiejętność organizowania pracy przy zachowaniu wymaganych terminów;
 • konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność kształtowania kontaktów z potencjalnymi partnerami projektów oraz z jednostkami finansującymi;
 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy krajowych, w tym zasad kwalifikowania projektów;

Dodatkowym atutem kandydatki/a będzie:

 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych;
 • doświadczenie w projektach międzynarodowych lub we współpracy z organizacjami międzynarodowymi;

Oferujemy:

 • pracę w jednym z największych instytutów naukowych w Polsce;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów;
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju;
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu;
 • możliwość udziału w tworzeniu prestiżowych i ciekawych projektów międzynarodowych i krajowych jak również, w przypadku posiadania odpowiadających kwalifikacji merytorycznych, możliwość bezpośredniego uczestnictwa w już funkcjonujących projektach międzynarodowych wraz z otrzymywaniem odpowiedniej premii projektowej, na przykład w projekcie NOMATEN, wspieranym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i program Teaming Horyzont 2020;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę;
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy