Oferta pracy

Samodzielny Specjalista - Koordynator Obiegu Faktur Zakupowych - Kontroler Biznesowy

PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna

Mysia 2

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa panelu SAP Bussines Workplace oraz panelu koordynatora, służących do przekierowywania faktur zakupowych z firmy zewnętrznej do odpowiednich komórek organizacyjnych

 • Aktualizacja liczby agentów tj. nadawanie uprawnień do systemu SAP OFZ oraz EOD,

 • Korespondencja z kontrahentami oraz obsługa skrzynki mailowej w zakresie wpływających faktur

 • Współudział w opracowywaniu budżetu komórki organizacyjnej

 • Aktualizowanie budżetu zgodnie z obowiązującymi procedurami

 • Opracowywanie prognoz realizacji budżetu

 • Bieżące monitorowanie realizacji budżetu komórki organizacyjnej oraz okresowe przygotowywanie raportów z wykonania budżetu dla wewnętrznych potrzeb komórki organizacyjnej

 • Sporządzanie problemowych analiz w zakresie działalności komórki organizacyjnej

 • Zapewnienie przestrzegania terminów obowiązujących w procesie tworzenia i monitorowania realizacji budżetów w spółce

 • Prawidłowa kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie przeksięgowań

 • Obsługa w zakresie umów i zleceń cywilnoprawnych zawieranych i nadzorowanych przez komórkę organizacyjną

 • Administrowanie i/lub archiwizacja dokumentów źródłowych, w tym dokumentów związanych z tworzeniem i monitorowaniem budżetu komórki organizacyjne oraz umowami zawartymi przez jednostkę organizacyjną

 • Wsparcie kontrolingowe komórek organizacyjnych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne, finansowe)

 • Doświadczenie zawodowe, w obszarze kontrolingu i/lub finansów lub w obszarze powiązanym w grupie kapitałowej

 • Dobra znajomość programu SAP – moduł CO, MM, FI, OFZ

 • Znajomość prawa podatkowego

 • Znajomość zasad rachunkowości finansowej, rachunku kalkulacyjnego kosztów

 • Znajomość zasad i metod budżetowania

 • Sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel i edytorem tekstu MS Word

 • Odpowiedzialność / samodzielność / komunikatywność

 • Otwartość na nowe wyzwania i zdobywanie wiedzy

 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji

Mile widziane

 • Mile widziane doświadczenie na stanowisku Kontrolera Biznesowego

 • Dodatkowym atutem będzie znajomość branży energetycznej i SAP FC

To oferujemy

 • Umowę o pracę.

 • Pracę w organizacji o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.

 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego.

 • Atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy.

 • Prywatną opiekę medyczną.

 • Liczne świadczenia z ZFŚS.

 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 • 1 dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka (14 sierpnia).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. PGE S.A. to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PGE. Odpowiada za zarządzanie Grupą, zapewnia koordynację działań i wytycza strategiczne kierunki. Zapraszamy do współpracy – razem budujmy przyszłość polskiej energetyki.

Przewiń do profilu firmy