Ta oferta pracy jest nieaktualna od 284 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Samodzielny Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 16.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

  poszukuje kandydatów na stanowisko:


  Samodzielny Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa
  Miejsce pracy: Warszawa
  Umowa na zastępstwo

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr Ref.: DB/1/2018

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Sporządzanie oświadczeń o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę Spółki
  • Sporządzanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  • Prowadzenie wykazów zbiorów osobowych, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Prowadzenie wykazu zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz osób przeszkolonych                                        
  • Udział w czynnościach sprawdzenia oraz kontrolach rocznych i doraźnych w zakresie danych osobowych i tajemnicy spółki oraz współuczestnictwo w przygotowaniu projektów dokumentów pokontrolnych
  • Wsparcie realizacji innych zadań z obszaru danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane prawo lub administracja
  • Co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomość zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania poprawnych wniosków
  • Doskonała znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point)
  • Komunikatywność, odpowiedzialność, staranność, dokładność

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole i miłej atmosferze
  • Szerokie możliwości wsparcia rozwoju zawodowego

  Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny
  proszę przesyłać do dnia 30 marca 2018 r.  klikając w przycisk:

  aplikuj
   


  PGE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221 § 1 k.p. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez PGE S.A. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści „Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej PGE S.A. i na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przez PGE S.A. kolejnych rekrutacji”.

  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.