Samodzielny Specjalista w Departamencie Inwestycji

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło rok temu
 • Specjalista
 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 
 
Ogłasza rekrutację na stanowisko:
Samodzielny Specjalista w Departamencie InwestycjiNumer ref.: DI/1/2019

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Koordynacja wybranych inicjatyw i działań w ramach programu rozwoju kultury organizacyjnej Grupy PGE w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi
 • Udział w kształtowaniu metodyki zarządzania projektami, programami i portfelami inwestycyjnymi w Grupie PGE
 • Udział w projektowaniu i realizacji inicjatyw mających na celu rozwój pracowników obszaru inwestycyjnego Grupy PGE
 • Udział w rozwoju systemu zarządzania wiedzą projektową
 • Śledzenie najlepszych światowych praktyk i trendów związanych z zarządzaniem projektami, programami i portfelami inwestycyjnymi oraz wiedzą. Prezentowanie wniosków i propozycji implementacji
 • Wsparcie metodyczne projektów i programów inwestycyjnych oraz monitorowanie zgodności ze standardami

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane biznesowe i/lub techniczne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 rok w obszarze systemowego zarządzania projektami o charakterze inwestycyjnym
 • Znajomość standardów zarządzania projektami, programami i portfelami oraz funkcji PMO
 • Znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania procesowego
 • Znajomość zagadnień z dziedziny zarządzania wiedzą projektową w organizacji
 • Analityczne myślenie
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole
 • Krytyczne i strategiczne myślenie, wysokie zdolności prezentacyjne, umiejętność przekonywania i budowania efektywnych relacji w złożonych organizacjach, odwaga we wdrażaniu nowych rozwiązań, partnerstwo i odpowiedzialność
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane:

 • Znajomość branży energetycznej i specyfiki projektów inwestycyjnych
 • Doświadczenie w firmach doradztwa strategicznego/biznesowego
 • Doświadczenie w firmach zagranicznych
 • Certyfikaty potwierdzające znajomość metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami
 • Znajomość podstaw rachunku efektywności inwestycji

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach


Oferty kandydatów proszę przesyłać
 
klikając w przycisk: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem
e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy