Oferta pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (dalej w treści niniejszego pisma również „dane”) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u Administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Zehnder Group Bolesławiec sp. z o.o., ul. Modłowa 5, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075844, (NIP: 6121437650, REGON: 230396149), telefon +48 75 734 0211, email: [email protected] 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości. 4. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji. 6. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Dane osobowe mogą zostać przekazane do spółek wchodzących w skład grupy Zehnder, z siedzibą w Szwajcarii (decyzją z dnia 26 lipca 2000 r. Komisja Europejska stwierdziła, że Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej). W pozostałym zakresie dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. 10. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o.

SCM Application Manager SAP

Zehnder Group Bolesławiec Sp. z o.o.O firmie

 • warmińsko-mazurskie

  warmińsko-mazurskie
 • Ważna jeszcze 4 dni
  do: 14 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior), ekspert

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za integrację łańcucha dostaw (SCM) w obrębie odpowiednich modułów SAP, takich jak SD, MM, PP we współpracy z innymi menedżerami aplikacji SAP (odpowiedzialnymi za te moduły).

 • Trzeci poziom wsparcia w codziennych operacjach, odpowiednio z własnymi kompetencjami w zakresie debugowania ABAP lub we współpracy z programistami.

 • Analiza i ocena koncepcji rozwiązań wniosków o zmianę (CR) pod względem wykonalności, ryzyka i standaryzacji procesów / funkcji.

 • Specyfikacja techniczna wniosków o zmianę (CR) wymaganych do programowania / zmiany interfejsów.

 • Wdrażanie zmian funkcjonalnych na podstawie zatwierdzonych wniosków o zmianę (CR) zgłoszonych przez globalnych właścicieli procesów.

 • Dostosowywanie systemu do potrzeb klienta wraz z dokumentacją.

 • Ocena narzędzi planowania SCM / MRP / S&OP komplementarnych do SAP ERP.

 • Szkolenia i przekazywanie know-how kluczowym użytkownikom.

 • Przygotowanie i przeprowadzanie funkcjonalnych testów systemu.

 • Inicjowanie usprawnień i optymalizacji systemu w oparciu o nowe funkcjonalności lub technologie.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, administracji biznesu lub podobne (Politechnika/ Uniwersytet).

 • Minimum 3 lata doświadczenia w odpowiednich obszarach aplikacji SAP, takich jak SD, MM, PP.

 • Dobra znajomość integracyjnych procesów SAP, głównie w globalnych łańcuchach dostaw w przemyśle.

 • Doświadczenie w globalnym zarządzaniu zapasami / planowaniu MRP / prognozowaniu.

 • Doświadczenie w prognozowaniu materiałów konfigurowalnych preferowane, ale nie obowiązkowe.

 • Mile widziane doświadczenie w pracy z narzędziami planowania SCM / MRP / S&OP (takimi jak SAP APO lub inne).

 • Mile widziana znajomość ABAP / debugowania preferowana.

 • Gotowość do podróży służbowych do 30%, rzadko, głównie podczas projektów wdrożeniowych.

 • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego, język niemiecki będzie dodatkowym atutem.

 • Duch pracy zespołowej i profesjonalne umiejętności komunikacyjne, jak również zdolność do omawiania i uzgadniania projektu rozwiązania SCM z kierownictwem wyższego szczebla.

 • Umiejętności i gotowość do pracy w jednym z następujących obszarów SAP, jako że rola SCM będzie wymagała jedynie 40-50% zaangażowania: Logistyka (SD i / lub WM i / lub EWM) lub Produkcja (PP / QM).

To oferujemy

 • Umowę o pracę.

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 • Wynagrodzenia „fair” oparte o badania rynkowe.

 • Rozwój zawodowy w grupie informatyków.

 • Pakiet relokacyjny.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • owoce

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • pakiet relokacyjny

 • paczki świąteczne

 • program rozwoju kompetencji zawodowych

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje