Administratorem danych osobowych jest E NET PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 171 (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe:
– administratora: [email protected]
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda obejmuje dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie innych danych osobowych, w tym m.in. wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału
w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: należy o swojej chęci wycofania zgody poinformować mailowo, wysyłając wiadomość na adres: [email protected]
Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres od daty wymagalności roszczenia do jego przedawnienia.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 24 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca
o zatrudnieniu, dostawcy usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, instytucje finansowe), inne organy publiczne, instytucje lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Scrum Master [rekrutacja prowadzona online]

E NET PRODUCTION sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

E NET PRODUCTION sp. z o.o.

Bracka 28a

Katowice

Scrum Master
E NET PRODUCTION Sp. z o.o.
Jeśli chcesz podjąć ciekawe wyzwanie zawodowe, miałaś/eś okazję wspierać zespoły developerskie w zakresie stosowania metodyk zwinnych i zdobyłaś/eś doświadczenie jako: SCRUM MASTER to chcemy Cię poznać. Czeka Cię współpraca z naszymi Software Developerami, Product Ownerami, Project Managerami czy Konsultantami ds. Systemu E-Commerce, którzy pracują nad rozwojem i wsparciem jednego z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i każdego dnia obsługuje miliony użytkowników.
Podstawowe informacje

Miejsce pracy:

Katowice,
ul. Bracka 28A

Godziny pracy:

Start:  8:30
Koniec:  16:30

Wynagrodzenie/Forma zatrudnienia:

11 000 - 14 000 zł netto (B2B)
Zapraszamy do nas:
ASAP
Branża:
IT / E-Commerce
Praca zdalna:
Do ustalenia
Telefon służbowy:
Podróże służbowe:
Kontakt z klientem:
Oczekiwania
WYMAGANE
MILE WIDZIANE
JĘZYKI
Doświadczenie na stanowisku SCRUM MASTERA zdobyte w branży IT.  
Bardzo dobra znajomość mechaniki SCRUMA, poparta solidnym doświadczeniem.  
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, uważnego słuchania i pracy z ludźmi.  
Wiedza w zakresie iteracyjnego i przyrostowego podejścia do wytwarzania oprogramowania.  
Doświadczenie we wdrażaniu zasad SCRUMOWych nie tylko przy współpracy z zespołami developerów ale też innymi zespołami, zaangażowanymi w rozwój produktu.  
Elastyczność pozwalająca na ciągłe dopasowywanie się do szybko rozwijającej się organizacji.  
 • Doświadczenie w Zarządzaniu Projektami.
 • Doświadczenie programistyczne.
Angielski 
Specyfika pracy
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ:
 • Ustalanie z zespołami jasnego celu stosowania SCRUMA w firmie oraz dbałość o jego zrozumienie.
 • Objęcie roli Mentora, który edukuje zarówno firmę jak i klientów firmy w zakresie stosowania SCRUMA i benefitów, które niesie to rozwiązanie.
 • Ciągłe udoskonalanie sposobu pracy zespołów i dążenie do rozwoju ich dojrzałości SCRUMowej i samoorganizacji.
 • Wsparcie w estymacjach i planowaniu sprintów.
 • Facylitacja spotkań.
 • Ustalenia jasnych ról i odpowiedzialności poszczególnych osób w zespołach.
 • Usuwanie przeszkód, które utrudniają dostarczenie produktu.
 • Aktywne działania mające na celu tworzenie atmosfery zaufania i szacunku wśród członków zespołu.
TECHNOLOGIE Z JAKICH KORZYSTAMY, TO:
 • Jira
 • Slack
 
Podział czasu pracy
Benefity
 • Ubezpieczenie na życie
 • Opieka medyczna
 • OK System
 • Szkolenia
 • Biuro w dobrze skomunikowanej części Katowic
 • Pyszna kawa
 • Chill room
 • Imprezy integracyjne
INNE BENEFITY: miejsca parkingowe dla rowerów, p02rysznic.
Scrum Master [rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Katowice
Jeśli chcesz podjąć ciekawe wyzwanie zawodowe, miałaś/eś okazję wspierać zespoły developerskie w zakresie stosowania metodyk zwinnych i zdobyłaś/eś doświadczenie jako: SCRUM MASTER to chcemy Cię poznać. Czeka Cię współpraca z naszymi Software Developerami, Product Ownerami, Project Managerami czy Konsultantami ds. Systemu E-Commerce, którzy pracują nad rozwojem i wsparciem jednego z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i każdego dnia obsługuje miliony użytkowników.
 

Podstawowe informacje

Miejsce pracy:

Katowice
ul. Bracka 28 A

Godziny pracy:

Start: 8;30
Koniec: 16:30

Wynagrodzenie/Forma zatrudnienia:

11 000 - 14 000 zł netto (B2B)
 
Zapraszamy do nas: ASAP
Branża: IT/E-Commerce
Praca zdalna: Do ustalenia
 
Telefon służbowy: ✕
Podróże służbowe: ✕
Kontakt z klientem: ✕

Oczekiwania

WYMAGANE

 • Doświadczenie na stanowisku SCRUM MASTERA zdobyte w branży IT. ✮✮✮✮✰
 • Bardzo dobra znajomość mechaniki SCRUMA, poparta solidnym doświadczeniem. ✮✮✮✮✮
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, uważnego słuchania i pracy z ludźmi. ✮✮✮✮✰
 • Wiedza w zakresie iteracyjnego i przyrostowego podejścia do wytwarzania oprogramowania. ✮✮✮✰✰
 • Doświadczenie we wdrażaniu zasad SCRUMOWych nie tylko przy współpracy z zespołami developerów ale też innymi zespołami, zaangażowanymi w rozwój produktu. ✮✮✮✮✰
 • Elastyczność pozwalająca na ciągłe dopasowywanie się do szybko rozwijającej się organizacji.  ✮✮✮✮✰

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w Zarządzaniu Projektami.
 • Doświadczenie programistyczne.

JĘZYKI

 • Angielski ✮✮✮✰✰
 
Specyfika pracy
 
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ:
 • Ustalanie z zespołami jasnego celu stosowania SCRUMA w firmie oraz dbałość o jego zrozumienie.
 • Objęcie roli Mentora, który edukuje zarówno firmę jak i klientów firmy w zakresie stosowania SCRUMA i benefitów, które niesie to rozwiązanie.
 • Ciągłe udoskonalanie sposobu pracy zespołów i dążenie do rozwoju ich dojrzałości SCRUMowej i samoorganizacji.
 • Wsparcie w estymacjach i planowaniu sprintów.
 • Facylitacja spotkań.
 • Ustalenia jasnych ról i odpowiedzialności poszczególnych osób w zespołach.
 • Usuwanie przeszkód, które utrudniają dostarczenie produktu.
 • Aktywne działania mające na celu tworzenie atmosfery zaufania i szacunku wśród członków zespołu.

Podział czasu pracy

 • Udoskonalanie pracy zespołów: 50%
 • Facylitacja spotkań: 25%
 • Dzielenie się wiedzą: 15%
 • Analiza zadań i raportowanie: 10%

Benefity

 • Ubezpieczenie na życie
 • Opieka medyczna
 • OK System
 • Szkolenia
 • Biuro w dobrze skomunikowanej części Katowic
 • Pyszna kawa
 • Chill room
 • Imprezy integracyjne

INNE BENEFITY: Miejsca parkingowe dla rowerów, prysznic.

Jeśli chcesz podjąć ciekawe wyzwanie zawodowe, miałaś/eś okazję wspierać zespoły developerskie w zakresie stosowania metodyk zwinnych i zdobyłaś/eś doświadczenie jako: SCRUM MASTER to chcemy Cię poznać. Czeka Cię współpraca z naszymi Software Developerami, Product Ownerami, Project Managerami czy Konsultantami ds. Systemu E-Commerce, którzy pracują nad rozwojem i wsparciem jednego z największych systemów e-commerce, który powstał w Polsce i każdego dnia obsługuje miliony użytkowników.
 
Scrum Master [rekrutacja prowadzona online]

Podstawowe informacje

Miejsce pracy:

Katowice
ul. Bracka 28 A

Godziny pracy:

Start: 8;30
Koniec: 16:30

Wynagrodzenie/Forma zatrudnienia:

11 000 - 14 000 zł netto (B2B)
 
Zapraszamy do nas: ASAP
Branża: IT/E-Commerce
Praca zdalna: Do ustalenia
 
Telefon służbowy: ✕
Podróże służbowe: ✕
Kontakt z klientem: ✕

Oczekiwania

WYMAGANE

 • Doświadczenie na stanowisku SCRUM MASTERA zdobyte w branży IT. ✮✮✮✮✰
 • Bardzo dobra znajomość mechaniki SCRUMA, poparta solidnym doświadczeniem. ✮✮✮✮✮
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, uważnego słuchania i pracy z ludźmi. ✮✮✮✮✰
 • Wiedza w zakresie iteracyjnego i przyrostowego podejścia do wytwarzania oprogramowania. ✮✮✮✰✰
 • Doświadczenie we wdrażaniu zasad SCRUMOWych nie tylko przy współpracy z zespołami developerów ale też innymi zespołami, zaangażowanymi w rozwój produktu. ✮✮✮✮✰
 • Elastyczność pozwalająca na ciągłe dopasowywanie się do szybko rozwijającej się organizacji.  ✮✮✮✮✰

MILE WIDZIANE

 • Doświadczenie w Zarządzaniu Projektami.
 • Doświadczenie programistyczne.

JĘZYKI

 • Angielski ✮✮✮✰✰
 
Specyfika pracy
 
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ:
 • Ustalanie z zespołami jasnego celu stosowania SCRUMA w firmie oraz dbałość o jego zrozumienie.
 • Objęcie roli Mentora, który edukuje zarówno firmę jak i klientów firmy w zakresie stosowania SCRUMA i benefitów, które niesie to rozwiązanie.
 • Ciągłe udoskonalanie sposobu pracy zespołów i dążenie do rozwoju ich dojrzałości SCRUMowej i samoorganizacji.
 • Wsparcie w estymacjach i planowaniu sprintów.
 • Facylitacja spotkań.
 • Ustalenia jasnych ról i odpowiedzialności poszczególnych osób w zespołach.
 • Usuwanie przeszkód, które utrudniają dostarczenie produktu.
 • Aktywne działania mające na celu tworzenie atmosfery zaufania i szacunku wśród członków zespołu.

Podział czasu pracy

 • Udoskonalanie pracy zespołów: 50%
 • Facylitacja spotkań: 25%
 • Dzielenie się wiedzą: 15%
 • Analiza zadań i raportowanie: 10%

Benefity

 • Ubezpieczenie na życie
 • Opieka medyczna
 • OK System
 • Szkolenia
 • Biuro w dobrze skomunikowanej części Katowic
 • Pyszna kawa
 • Chill room
 • Imprezy integracyjne

INNE BENEFITY: Miejsca parkingowe dla rowerów, prysznic.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę E NET PRODUCTION sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 

Ogłoszenie archiwalne