Scrum Master

 • Wrocław, dolnośląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 04.03.2019
 • Ważna jeszcze 8 dni (do 03.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Jesteś inspirującym przywódcą i strażnikiem procesu w jednym?
  Z łatwością nawiązujesz kontakty i budujesz pozytywne relacje w zespole?
  Potrafisz rozwiązywać konflikty, a także uczyć zespół jak sobie z problemami radzić?
  Rozumiesz i wierzysz w podejście zwinne?
   
  Dołącz do nas jako:

  Scrum Master

  Miejsce pracy: Wrocław

  Czym się będziesz zajmować:

  • udziałem w projektach informatycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania w roli Scrum Mastera
  • coachingiem zespołu w zakresie stosowania zwinnych praktyk, wspieraniem samoorganizacji zespołu
  • wdrażaniem metod i rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności zespołów oraz jakości produktów
  • moderowaniem spotkań scrumowych
  • eskalowaniem ryzyk i problemów oraz proaktywnym usuwaniem przeszkód ograniczających postępy zespołu
  • dbaniem o stosowanie zasad i procesów zgodnych z metodą Scrum przez Zespół Deweloperski i Product Ownera
  • zapewnienie zgodności pracy Zespołu Deweloperskiego ze Scrum
  • współtworzenie standardów dla procesu wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem metod zwinnych w szczególności Scrum
  • wsparcie Product Ownera i Zespołu Deweloperskiego
  • wsparcie Product Ownera w zakresie zarządzania Product Backologiem
  • tworzenie i rozwój dokumentacji wspierającej zwinny proces zarządzania projektami

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (preferowane IT lub kierunki finansowe)
  • minimum 2 - letnie doświadczenie w pracy w roli Scrum Mastera
  • minimum 4- letnie doświadczenie w zwinnych projektach IT
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • teoretyczna i praktyczna znajomość Scruma poparta co najmniej 2- letnim doświadczeniem pracy w Zespołach Scrumowych
  • znajomość technik zarządzania zasobami, tworzenia harmonogramów, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą
  • znajomość technologii IT pozwalająca na swobodną dyskusję z Developerami
  • doświadczenie w pracy z narzędziem JIRA
  • mile widziane doświadczenie w projektach IT w innych rolach – PMa, Developera, Analityka

  Pożądane kompetencje i cechy osobowe:

  • posiadasz ponadprzeciętne umiejętności miękkie i doskonałe zdolności przywódcze
  • potrafisz inspirować innych oraz strzec ustalonych zasad współpracy
  • z łatwością nawiązujesz kontakty
  • aktywnie wspierasz zespół deweloperski, nie narzucając swoich rozwiązań
  • pomagasz rozwiązywać konflikty w zespole i uczysz zespół jak je rozwiązywać

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Please add: I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2016, item 922 as amended.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej aktualnie rekrutacji

  Proszę o dodanie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Aplikacje, które nie będą zawierały poniższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.”

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (budowanie bazy kandydatów)

  Proszę o dodanie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jeżeli wyraża Pani/Pan chęć wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych w przyszłości. Dodanie poniższej klauzuli nie jest obligatoryjne, a je brak nie wpływa na proces obecnej rekrutacji.

  „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez Coders House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.”

  Klauzula informacyjna

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Coders House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa zwany dalej Spółką.
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie, na który Pani/Pan wyraził w pełni dobrowolną zgodę zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji, w tym oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
  4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody lub:
   1. do czasu ustania celu przetwarzani danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji;
   2. do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez Spółkę większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.
  1. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

  5.1 prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania,

  5.2 prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia,

  5.3 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw
  i wolności,

  5.4 prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  5.5 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe.
   W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą e-mailową na adres: [email protected]
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.