Ta oferta pracy jest nieaktualna od 19 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Sekretarka

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 29.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKIE  RADIO  S.A.
  ogłasza rekrutację na stanowisko
  sekretarki
  w portalu Polskieradio.pl
  Miejsce pracy: Warszawa

  Oczekiwania wobec kandydatów:

  • wykształcenie średnie lub wyższe (w przypadku wykształcenia średniego wymagany roczny staż pracy)
  • umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office; w szczególności Microsoft Excel,
  • samodzielność, odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • mile widziana znajomość systemu Microsoft Dynamics AX,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego,
  • komunikatywność.

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

  • obsługę sekretariatu Portalu,
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentów,
  • przygotowywaniem na potrzeby komórki analiz w zakresie zleconym przez dyrekcję,
  • nadzór nad terminowym składaniem dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy; urlopów oraz innych pism,
  • przygotowywanie list obecności,
  • ścisła współpraca w zakresie realizowanych zadań z innymi komórkami organizacyjnymi Polskiego Radia S.A.,
  • sporządzanie sprawozdań ze spotkań, narad i kolegiów z udziałem dyrekcji portalu polksieradio.pl,
  • współudział w sporządzaniu umów cywilno-prawnych zgodnie z regulacjami podatkowymi; sporządzanie list wypłat nagród konkursowych oraz wniosków do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia pracowników komórek,
  • obsługa zapotrzebowania i zamówień w systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzanie umów do systemu,
  • nadzór nad ewidencją sprzętów używanych przez redakcję portalu,
  • przygotowywanie wniosków delegacji krajowych jak i zagranicznych,
  • obsługa systemu AutoFlota.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • pracę w zgranym i przyjaznym zespole,
  • doskonałą lokalizację przy metrze, bezpłatny parking,
  • bogaty program socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, wyprawki szkolnej, karty Multisport),
  • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach.  Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko sekretarki, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

  Zostałem/am poinformowany, że:

  Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

  Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia
  a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

  Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

   

  ……………..........................………………………………..

  (data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

  Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

  Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania, w terminie do 17 lutego 2019 r.

  W tytule e-maila prosimy podać dopisek: sekretarka

  Uwagi dodatkowe:
  1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.