Sekretarz Generalny

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 06.12.2018
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 05.01.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKI ZWIĄZEK BOKSERSKI

  Polski Związek Bokserski ogłasza konkurs otwarty na stanowisko sekretarza generalnego polskiego związku bokserskiego

  Sekretarz Generalny

  Miejsce pracy: Warszawa
  Opis stanowiska:
  • Współpraca z MSiT, COS-em, PKOl-em i innymi organizacjami, 
  • Kierowanie biurem;
  • Prowadzenie bieżących spraw;
  • Gromadzenie i udostępnianie informacji z działalności PZB;
  • Organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Zarządu PZB;
  • Realizowanie uchwał Zarządu PZB;
  • Opracowywanie projektów planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych; 
  • Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Związku;
  • Współpraca z klubami oraz okręgowymi związkami.
  Wymagania:
  • Wykształcenie wyższe,
  • Minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • Przedłożenie koncepcji pracy Biura PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2019 oraz w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich
  • Praktyczna znajomość dyscypliny i przepisów dotyczących boksu.
  • Znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie MSiT,
  • Znajomość prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji szkolenia,
  • Umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu,
  • Posiadanie umiejętności kierowania zespołem ludzi, w tym współpracy i zarządzania ludźmi.
  • Umiejętność koordynacji procesów o różnym – w tym wysokim – stopniu złożoności
  • Dyspozycyjność, w tym również gotowość do częstych wyjazdów służbowych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym
  • Znajomość pracy z komputerem

  Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny
  • Kopia dowodu osobistego lub paszportu,
  • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy,
  • Życiorys zawodowy (prosimy o zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.nr.133,poz.833/”),
  • Koncepcja pracy Biura PZB w perspektywie najbliższego roku, t.j. 2019
  • Koncepcja pracy  Biura PZB w perspektywie czteroletniej do Igrzysk Olimpijskich

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

   Telefon kontaktowy: 733 - 225 - 555