Senior Account Executive

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 15.03.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 14.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grayling Poland Sp. z o.o.

  Grayling to wiodąca, globalna firma świadczących usługi w obszarze komunikacji, w tym w Public Relations i Public Affairs. Grayling posiada 54 biura w 26 krajach w Europie, Stanach Zjednoczonych, na Środkowym Wschodzie oraz w rejonie Azji i Pacyfiku. Na polskim rynku działamy od 1995 roku i zatrudniamy ponad 30 doświadczonych konsultantów. Więcej na: http://www.grayling.com/

  Senior Account Executive

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • pomoc przy realizacji bieżących projektów agencji z zakresu PR konsumenckiego i kampanii w social media
  • wsparcie w planowaniu i prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych
  • współtworzenie i wdrażanie strategii działań pod nadzorem menedżera
  • wsparcie przy organizacji spotkań prasowych i innych wydarzeń zależnie od potrzeb klienta
  • przygotowywanie komunikatów prasowych
  • monitoring mediów
  • tłumaczenia
  • przygotowywanie raportów i sprawozdań

  Ogólne wymagania wobec kandydatów:

  • co najmniej 2-3 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów z zakresu PR konsumenckiego/korporacyjnego
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny)
  • "lekkie pióro" - umiejętność sprawnego przygotowywania i redagowania przejrzystych i zrozumiałych tekstów w języku polskim i angielskim
  • odpowiedzialność za powierzone zadania, samodzielność, efektywna organizacja pracy
  • kultura osobista i umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientami i dziennikarzami
  • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi komunikacji
  • znajomość rynku mediów tradycyjnych i on-line, podstaw content marketingu i doświadczenie
   w pracy z influencerami

  Mile widziane:

  • wykształcenie wyższe (nie stanowi problemu, jeśli kandydat kończy studia) (BA/MA)
  • znajomość bieżącej tematyki lifestyle, tech, fmcg, nowe technologie, elektromobilność,scr
  • zainteresowanie rozwojem nowych technologii
  • proaktywna postawa i pozytywne nastawienie
  • znajomość narzędzi digital (m.in. Facebook Ads, Ad Words, Google Analytics)
  • doświadczenie w przygotowywaniu content’u na kanały social media

  Gwarantowane:

  • udział w realizacji ciekawych projektów dla liderów branżowych
  • praca w zespole doświadczonych profesjonalistów, umożliwiająca naukę z zakresu PR
  • doświadczenie w jednej z największych globalnych agencji PR
  • przyjazna atmosfera pracy
  • prywatna opieka medyczna

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez GRAYLING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 96 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest GRAYLING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GRAYLING POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 96 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)  informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000266121, NIP: 701-003-89-18.

  Może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy Pani/Pana oferta pracy w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.

  Jeżeli Pani/Pan wyraził/a dodatkową zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych - dla celów przyszłych rekrutacji – dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji na inne stanowiska u Administratora  przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty złożenia oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody;

  Podanie poniższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne i nie jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako administrator danych osobowych, może powierzyć innym podmiotom  współpracującym z Grayling Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (tj. np. firmom informatycznym, partnerom biznesowym), w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organowi nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych.   

  Jest Pani/Pan uprawniona/y do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych, co pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu takiego wycofania. Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie oświadczenia przesłanego Administratorowi z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w punkcie 2. Cofniecie Pani/Pana zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych wyłącza Pani/Pana dalszy udział w procesie rekrutacji. 

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Pani/Pana prawa.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.