Aon

Senior Broker Ubezpieczeniowy/ Client Director (w zespole Klientów Strategicznych)

AonO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  do: 19 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

Ponad 50 tys. osób, 500 biur, w ponad 120 krajach to Aon Corporation, który od 2014 roku jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku. Roczne przychody firmy oscylują na poziomie 12 mld USD. W Polsce Aon działa od 1992 roku i ma pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Aon to miejsce, w którym znajdziesz wysokiej klasy ekspertów zarządzających wszelkim ryzykami występującymi w przedsiębiorstwach. Dzięki naszej pracy klienci mogą bezpieczniej realizować swoje cele biznesowe.

Pracując z nami, obsługując różnorodnych klientów, masz szansę stać się dla nich doradcą, ekspertem i partnerem biznesowym.

Obecnie w Departamencie Klienta Strategicznego

szukamy osoby na stanowisko:

 

Senior Broker/ Client Director
Miejsce pracy: Warszawa

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Zarządzanie dedykowanym portfelem Klientów, oraz jego rozwój.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z decydentami oraz zespołem współpracującym ze strony Klienta.
 • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych Klienta.
 • Proaktywne proponowanie Klientowi innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych w celu wsparcia jego działalności.
 • Negocjowanie warunków ubezpieczenia, przygotowywanie zapytań ofertowych i porównań ofert oraz rekomendacji dla Klienta, zawieranie umów ubezpieczenia, administrowanie polisami.
 • Odpowiedzialność za tworzenie, wykonanie budżetu i prognozowanie.
 • Wspieranie Klienta przy tworzeniu wymagań ubezpieczeniowych w umowach, opiniowanie umów Klienta pod kątem wymagań ubezpieczeniowych, negocjowanie wymagań ubezpieczeniowych z kontrahentami.
 • Profesjonalna i aktywna współpraca z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz zagranicznymi biurami Aon.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń dedykowanych Klientom.
 • Administrowanie korespondencją i dokumentacją, praca z danymi w systemach, raportowanie.
 • Współpraca wewnątrz firmowa.

Nasze oczekiwania:

 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej i obsłudze dużych strategicznych klientów.
 • Doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1) z włączeniem terminologii ubezpieczeniowej.
 • Zdany egzamin brokerski.
 • Sukcesy w pracy z klientem biznesowym poparte konkretnym przykładami.
 • Gotowość do kreowania nowych rozwiązań.
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 • Umiejętność i swoboda w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • Dostęp do najlepszych praktyk w ramach globalnej organizacji.
 • Realny wpływ na kształtowanie relacji z klientem.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie.
 • Udział w inicjatywach prozdrowotnych, społecznych.
 • Bogaty pakiet benefitów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Aon Polska Sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aon Polska Sp. z o.o. na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.” 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz zgodę).

Podstawą przetwarzania przez Aon Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Aon Polska Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania przez Aon Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aon Polska Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Aon Polska Sp. z o.o.. Ponadto Aon Polska Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Aon Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji lub do odwołana zgody.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Kontakt  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: [email protected]

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Ponad 50 tys. osób, 500 biur, w ponad 120 krajach to Aon Corporation, który od 2014 roku jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku. Roczne przychody firmy oscylują na poziomie 12 mld USD. W Polsce Aon działa od 1992 roku i ma pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Aon to miejsce, w którym znajdziesz wysokiej klasy ekspertów zarządzających wszelkim ryzykami występującymi w przedsiębiorstwach. Dzięki naszej pracy klienci mogą bezpieczniej realizować swoje cele biznesowe.

Pracując z nami, obsługując różnorodnych klientów, masz szansę stać się dla nich doradcą, ekspertem i partnerem biznesowym.

Obecnie w Departamencie Klienta Strategicznego

szukamy osoby na stanowisko:

 

Senior Broker/ Client Director

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Zarządzanie dedykowanym portfelem Klientów, oraz jego rozwój.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z decydentami oraz zespołem współpracującym ze strony Klienta.
 • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych Klienta.
 • Proaktywne proponowanie Klientowi innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych w celu wsparcia jego działalności.
 • Negocjowanie warunków ubezpieczenia, przygotowywanie zapytań ofertowych i porównań ofert oraz rekomendacji dla Klienta, zawieranie umów ubezpieczenia, administrowanie polisami.
 • Odpowiedzialność za tworzenie, wykonanie budżetu i prognozowanie.
 • Wspieranie Klienta przy tworzeniu wymagań ubezpieczeniowych w umowach, opiniowanie umów Klienta pod kątem wymagań ubezpieczeniowych, negocjowanie wymagań ubezpieczeniowych z kontrahentami.
 • Profesjonalna i aktywna współpraca z Klientem zewnętrznym i wewnętrznym, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz zagranicznymi biurami Aon.
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń dedykowanych Klientom.
 • Administrowanie korespondencją i dokumentacją, praca z danymi w systemach, raportowanie.
 • Współpraca wewnątrz firmowa.

Nasze oczekiwania:

 • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w branży ubezpieczeniowej i obsłudze dużych strategicznych klientów.
 • Doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1) z włączeniem terminologii ubezpieczeniowej.
 • Zdany egzamin brokerski.
 • Sukcesy w pracy z klientem biznesowym poparte konkretnym przykładami.
 • Gotowość do kreowania nowych rozwiązań.
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 • Umiejętność i swoboda w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Oferujemy:

 • Dostęp do najlepszych praktyk w ramach globalnej organizacji.
 • Realny wpływ na kształtowanie relacji z klientem.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie.
 • Udział w inicjatywach prozdrowotnych, społecznych.
 • Bogaty pakiet benefitów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Aon Polska Sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aon Polska Sp. z o.o. na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.” 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz zgodę).

Podstawą przetwarzania przez Aon Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 221 Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Aon Polska Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania przez Aon Polska Sp. z o.o. Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych jest Twoja zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aon Polska Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Aon Polska Sp. z o.o.. Ponadto Aon Polska Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Aon Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia zakończenia rekrutacji lub do odwołana zgody.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Kontakt  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: [email protected]

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne