Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Senior C++ - UE4 Software Developer

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2019-04-15

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Senior C++ - UE4 Software Developer
  Location: Kraków

  Being a part of our Engineering team you will be required to:

  • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable C++ code
  • Help maintain code quality, organization
  • Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to these problems
  • Implement performance and quality modules
  • Perform communications within a team and with the client.

  Requirements:

  • Strong proficiency in C++, with fair knowledge of the language specification
  • Thorough knowledge of the standard library, STL containers, and algorithms
  • Good understanding of memory management in non-garbage collected environments
  • Understanding of dynamic polymorphism and C++ specific notions
  • Familiarity with templating in C++
  • Knowledge of the latest C++11 /17 standards is appreciated
  • Experience with UDK, Unreal Engine (UE4)
  • Mobile development experience
  • Familiarity with continuous integration
  • Shipped one or more game titles
  • Degree in Computer Science or equivalent work experience
  • Good communication skills and fluent spoken English

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Would be a benefit if you have:

  • Experience in NextGen consoles development (PS4, XONE)
  • Passion for gaming

   

   

  We offer:

  • Working with an international team of world class professionals on exciting and challenging projects
  • Relocation program for new hires
  • Learning & Development opportunities – mentoring, lectures, participation at industry conferences and events
  • Medical Insurance package
  • Sensibly flexible working hours
  • Breakfasts, snacks and fruits available during the day, tea and coffee machines
  • Friendly team and a family-like environment
  • Casual workplace environment in Krakow including games and chill-out zones
  • Additional benefits – care bonus to cover health, educational and safety needs, four paid days without sick list during a year, paid fitness club membership, corporate parties and team buildings and many more others
  • Potential business trips to Russia, Canada and USA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
  • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]