Senior Corporate Accounting Analyst

 • Warszawa, mazowieckie
 • Słowicza 32, 02-170 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 08.08.2019
 • Ważna jeszcze 18 dni (do 07.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  At Avon for over 132 years we create environment where beauty and business meet together. It is not only a very special place to work but first of all, it is a great platform to exchange professional experience with experts from various business areas and markets. Inspiring work, which has an impact on lives of millions of women around the world – it is our promise that we make to our Associates.

  Senior Corporate Accounting Analyst
  Location: Warszawa

  Acting as a Senior Corporate Accounting Analyst you will:

  • Participate in the monthly closing process, including preparation of journal entries and reporting in Hyperion Enterprise
  • Prepare account reconciliations and balance sheet analyses for Avon Corporate entities
  • Be responsible for reviewing and reconciling intercompany loans, external debt, employee benefits and foreign exchange movements
  • Provide input for notes to Avon’s consolidated, quarterly financial statements (10Q/10K)
  • Cooperate with external and internal auditors to assist with quarterly reviews, year-end audits
  • Have regular interactions with associates in Global Consolidations, Global Business Services, Tax, Treasury and External Reporting departments
  • Be involved in special projects

  To be perfect match for this role we expect you to have:

  • Master degree in Finance/ Accounting/ Economy; CIMA or ACCA member or student will be an asset
  • Minimum 4 years’ working experience in Finance Department on a similar position
  • Excellent knowledge of MS Excel
  • Strong analytical abilities, attention to detail, problem-solving skills, very good communications skills
  • Fluent English and both written and spoken
  • Practical knowledge of JD Edwards Enterprise One and Hyperion System 9 preferred
  • “Can do” and team oriented attitude is a must

  Our promise to you:

  • Unique opportunity to be engaged in building our Global Business Services Centre
  • Support from your Team and knowledge sharing as we are One Team One Avon 
  • Opportunity to grow with the organization 
  • Employment contract with competitive salary plus wide range of benefits: Medicover, MultiSport, annual bonus, life insurance, cosmetics discounts
  • Day off for birthday, joga & massage 
  • Home office and flexible working hours.

  Join us!

  top
  1. Administrator danych osobowych
  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych) (dalej: „RODO”), informujemy że administratorami danych w procesie Twojej rekrutacji są, odpowiednio w zależności od podmiotu rekrutującego:
  • Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Słowicza 32) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Distribution Polska Sp. z o. o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Global Business Services Sp. z o. o. (Warszawa, ul. 17 stycznia 56) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  • Avon Operations Polska Sp. z o.o. (Garwolin, ul. Stacyjna 77) w zakresie rekrutacji prowadzonych przez tę spółkę.
  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe, jako kandydata do pracy, będą przetwarzane przez nas w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji w związku z którą aplikujesz do nas, a – w przypadku Twojej dodatkowej zgody – przechowywane w naszej bazie rekrutacyjnej i przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji zgodnych z Twoimi kwalifikacjami lub podobnych.
  2.1.W ramach rekrutacji mamy prawo żądać od Ciebie udostępnienia nam następujących Twoich danych osobowych:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (telefon itp.)
  2.2. Jeżeli jest to niezbędne do wykonywania potencjalnie przez Ciebie pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, to mamy także prawo żądać dodatkowo udostępnienia przez Ciebie takich Twoich danych osobowych jak:
  • wykształcenie;
  • kwalifikacje zawodowe;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  2.3. Informujemy, że w ramach procesu rekrutacji, co do zasady nie żądamy udostępnienia przez Ciebie żadnych innych danych osobowych, a jeśli je nam udostępniacie, to dokonujecie tego z własnej inicjatywy i za dobrowolną zgodą. W sytuacji, gdy dobrowolnie udostępniasz nam swoje dane wrażliwe w ramach procesu rekrutacji następuje to z Twojej inicjatywy.
  2.4. W pewnych sytuacjach możemy żądać w ramach procesu rekrutacji udostępnienia przez Ciebie także określonych danych dotyczących Twojego zdrowia, co ma miejsce jedynie gdy z mocy szczególnego przepisu ustawy odpowiednia kondycja zdrowotna, psychofizyczna itp. jest ustawowym wymogiem objęcia stanowiska.
  2.5. Inne dane osobowe niż wskazane wyżej będą przetwarzane gdy będzie to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  Podstawą prawną przetwarzania jest:
  • w odniesieniu do danych wskazanych w punktach 2.1, 2.2. i 2.5. – realizacja obowiązku prawnego jaki na nas ciąży [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 1, § 2 i § 4 kodeksu pracy],
  • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.4. - wykonywanie szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy [art. 9 ust. 2 lit. b] RODO oraz art. 221 4 kodeksu pracy],
  • w odniesieniu do danych wskazanych w punkcie 2.3 - dobrowolna zgoda wyrażona przez Ciebie poprzez udostępnienie nam tych danych osobowych w przesłanym do nas Twoim zgłoszeniu w ramach procesu rekrutacji [art. 6 ust. 1 lit. a] RODO oraz art. 221a 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO oraz art. 221b § 1 Kodeksu pracy).
   Jeśli nie zostaniesz zatrudniony jako pracownik przez rekrutującą Ciebie spółkę Avon, Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, chyba że w wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji, wówczas będziemy je przetwarzać w tych celach, ale nie dłużej niż 1 rok.
   3. Odbiorcy danych
  Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty, takie jak inne spółki z grupy Avon, dostawca platformy eRecruiter, spółka HRK S.A., dostawcy usług IT, kurierzy i operatorzy pocztowi, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez administratora usług.
   4. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarzy (EOG)
   Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi, w tym podmiotom przetwarzającym wybranym przez nas, które mają siedzibę poza EOG. Przekazywanie danych do krajów, które według Komisji Europejskiej nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych, opiera się na standardowych klauzulach o ochronie danych osobowych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.
   5. Dobrowolność podania danych
  Podanie danych o których mowa w punktach 2.1. i 2.2. jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
  6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   
  *Lista podmiotów z Grupy Avon, którym mogą być udostępniane dane kandydatów w ramach bazy rekrutacyjnej:
  Avon Global Business Services Sp. z o.o.
  Avon Operations Polska Sp. z o.o.
  Avon Distribution Polska Sp. z o.o.
  Avon Cosmetics Albania sh.p.k
  Avon Cosmetics DOOEL – Skopje
  AVON COSMETICS SCG D.O.O BEOGRAD 
  AVON COSMETICS MONTENEGRO DOO
  Avon Cosmetics GmbH
  AVON COSMETICS ROMANIA SRL
  ICS AVON COSMETICS (MOLDOVA) SRL
  Avon Cosmetics Hungary Kft
  Avon d.o.o., Ljubljana
  AVON KOZMETIKA D.O.O.
  AVON Cosmetics BiH doo