Senior Data Engineer & Architect

Toyota Bank Polska S.A.

Toyota Bank Polska S.A.

Postępu 18

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

1. Rozwój oprogramowania i nowe projekty:

a. pozyskiwanie danych zgodnych z potrzebami biznesowymi,

b. projektowanie i implementacja rozwiązań przetwarzających dane,

c. zarządzanie, monitorowanie i udoskonalanie procesów związanych z przepływem danych,

d. zbieranie, analiza i strukturyzacja wymagań biznesowych,

e. optymalizacja przetwarzania danych,

f. przygotowywanie rozwiązań opartych o dane - cyklicznych oraz ad-hoc,

g. rekomendowanie technologii w celu optymalizacji efektywności,

h. współpraca z zespołem w celu optymalizacji i standaryzacji kodu,

i. znajomość zagadnień związanych z budową hurtowni danych, analizą danych,

j. testowanie rozwiązań i wdrażanie nowych wersji,

k. przygotowanie dokumentacji.

2. Utrzymywanie obecnych systemów:

a. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów,

b. współpraca z odbiorcami wewnętrznymi,

c. współpraca z dostawcami zewnętrznymi.

Nasze wymagania

 • wiedza i doświadczenie techniczne z zakresu: SQL, DWH i bazy danych Oracle, SAS 9.4 Enterprise Guide (dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi ETL, Narzędzia BI np. Power BI oraz Python)

 • minimum 5 lat doświadczenia przy budowie rozwiązań opartych o dane

 • minimum 2 lata doświadczenia w programowaniu SAS 4GL

 • praktyczna wiedza w tworzeniu wydajnych aplikacji przetwarzających dane

 • doświadczenie w procesach budowania rozwiązań wspierających transformację danych, strukturyzację danych, metadane, zarządzanie zależnościami z uwzględnieniem kwestii wydajnościowych

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy B2B

 • Miejsce realizacji usług: uzgodniona praca zdalna/w siedzibie zamawiającego

 • Dobrą atmosferę pracy w przyjaznym zespole nastawionym na współpracę w stabilnej międzynarodowej organizacji znanej z wysokich standardów pracy

 • Dostęp do benefitów na preferencyjnych warunkach (opieka medyczna, pracowniczy program najmu samochodów, grupowe ubezpieczenie na życie, karta sportowa)

Zespół

 • wprowadzenie, wdrożenie, mentoring dla nowych osób w zespole

 • dostępy i uprawnienia dla nowych osób

 • przydzielanie zadań do realizacji i odbieranie wyników

 • nadzorowanie uzupełniania czasu pracy

 • zapewnienie ciągłości – plan urlopów i zastępowalność

 • ustalanie priorytetów, estymacja czasu dla realizacji zadań

 • organizacja pracy zespołu

Projekty

 • kierowanie projektami (zakres, budżet, harmonogram, jakość)

 • uzgadnianie warunków i zamawianie prac u dostawców

 • zbieranie i strukturyzowanie wymagań biznesowych

 • prowadzenie dokumentacji projektowej – dokumenty, notatki

 • realizowanie procesów zakupowych – oferty, rekomendacje, negocjacje

 • współpraca z dostawcami w ramach realizacji projektów

 • organizacja i koordynowanie testów w organizacji

 • zarządzanie kolejką projektów i mapą drogową inicjatyw

 • stosowanie najlepszych standardów i metodyk w realizacji projektów

 • zarządzanie wiedzą, prawidłowy przepływ informacji

 • uzgodnienia związane z bezpieczeństwem IT

Utrzymanie

• współpraca z dostawcami w ramach obsługi błędów

• diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

• administrowanie narzędziami i technologiami (SAS,DWH, ETL, ELT)

• realizowanie inicjatyw utrzymaniowych

• zarządzanie środowiskami wytwórczymi

• utrzymywanie aktualnej dokumentacji środowisk

Architektura

• przygotowywanie i utrzymywanie dokumentacji architektury

• określanie stosu technologicznego i pryncypiów arch.

• ocena i akceptacja propozycji rozwiązań architektonicznych

• opracowywanie wzorców budowania oprogramowania

• ocena kodu i dbanie o spełnienie wzorców i zasad kodowania

• projektowanie integracji pomiędzy systemami