Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Senior DevOps Engineer

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Senior DevOps Engineer
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation, makes its customers more productive and the world more sustainable.

Challanges waiting for you

As a Senior DevOps Engineer for Rockwell Automation, you will have the opportunity to drive Continuous Integration and Continuous Delivery of industry-leading commercial software and embedded software product lines that are known for their innovation and usability. You will be part of our agile teams that are responsible for modernizing and optimizing software delivery utilizing the latest and greatest DevOps skills from automated provisioning to automating CI/CD Pipeline.

When you join our Software Development group, you become part of a team that delivers cutting edge solutions to our customers and believes in continuous improvement, knowledge sharing and collaboration. You will join a team that is agile, innovative and is focused on improving our Product Quality and Engineering Productivity using the latest DevOps tool stack like Azure, AWS, VMware, Terraform, Jenkins, Maven, Chef, Elastic stack, Git and Nagios.

Minimum Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, or equivalent knowledge in the areas Software Configuration Management
 • Minimum of 4 years of experience in a Continuous Integration, Continuous Deployment, or software product development environment
 • Proven application of tools like Jenkins, Git, Chef, Artifactory, Maven, VMWare, Azure, AWS, Nagios and Terraform
 • Experience in Scripting languages like Python, Ruby, PowerShell
 • Modern Source Control Management like Git.
 • Experienced with the development and deployment of software automated tests or software automated test frameworks and associated execution frameworks and tools
 • Proven ability to investigate and keep up with new technologies in DevOps space
 • Working basic knowledge of IT networking infrastructure
 • Proven ability to clearly and concisely communicate innovative solutions and complex technical information in verbal and written form
 • Excellent interpersonal, verbal and written communication skills
 • Experience with automated build systems
 • Experience in collaborating with local and global technical development teams
 • Contributions to open source software projects

   

  Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation, makes its customers more productive and the world more sustainable.

Senior DevOps Engineer

Challanges waiting for you

As a Senior DevOps Engineer for Rockwell Automation, you will have the opportunity to drive Continuous Integration and Continuous Delivery of industry-leading commercial software and embedded software product lines that are known for their innovation and usability. You will be part of our agile teams that are responsible for modernizing and optimizing software delivery utilizing the latest and greatest DevOps skills from automated provisioning to automating CI/CD Pipeline.

When you join our Software Development group, you become part of a team that delivers cutting edge solutions to our customers and believes in continuous improvement, knowledge sharing and collaboration. You will join a team that is agile, innovative and is focused on improving our Product Quality and Engineering Productivity using the latest DevOps tool stack like Azure, AWS, VMware, Terraform, Jenkins, Maven, Chef, Elastic stack, Git and Nagios.

Minimum Qualifications

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, or equivalent knowledge in the areas Software Configuration Management
 • Minimum of 4 years of experience in a Continuous Integration, Continuous Deployment, or software product development environment
 • Proven application of tools like Jenkins, Git, Chef, Artifactory, Maven, VMWare, Azure, AWS, Nagios and Terraform
 • Experience in Scripting languages like Python, Ruby, PowerShell
 • Modern Source Control Management like Git.
 • Experienced with the development and deployment of software automated tests or software automated test frameworks and associated execution frameworks and tools
 • Proven ability to investigate and keep up with new technologies in DevOps space
 • Working basic knowledge of IT networking infrastructure
 • Proven ability to clearly and concisely communicate innovative solutions and complex technical information in verbal and written form
 • Excellent interpersonal, verbal and written communication skills
 • Experience with automated build systems
 • Experience in collaborating with local and global technical development teams
 • Contributions to open source software projects

   

  Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne