Oferta pracy

Senior engineer for Energy efficiency analysis/Starszy inżynier ds. analizy efektywności energetycznej

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

 • weryfikacja efektywności energetycznej ex post, w tym analiza parametrów efektywności,

 • energetycznej rafinerii i zużycia mediów,

 • monitorowanie kosztów zużycia mediów energetycznych,

 • analiza zużycia mediów i strat produkcyjnych i limitów technologicznych,

 • przeprowadzenie audytu energetycznego rafinerii,

 • identyfikacja potencjalnych projektów efektywności energetycznej,

 • udostępnianie danych produkcyjnych do celów sprawozdawczych wynikających z wymagań Prawa Energetycznego.

 • ex-post verification of energy efficiency, including analysis of refinery energy efficiency parameters and utility consumption,

 • monitoring of energy utility consumption costs,

 • analysis of utility consumption and production losses and technological limits,

 • conducting an energy audit of the refinery,

 • identification of potential energy efficiency projects,

 • making production data available for reporting purposes under the requirements of the Energy Law.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne: magister inżynier,

 • minimum 3 lata doświadczenia w obszarze produkcji rafineryjnej, doświadczenie w analizie efektywności energetycznej będzie dodatkowym atutem,

 • kompleksowa wiedza na temat konfiguracji i procesów rafineryjnych,

 • biegła znajomość języka angielskiego,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • zaawansowana znajomość MS Excel, znajomość Power BI będzie dodatkowym atutem,

 • znajomość narzędzi Business Intelligence będą dodatkowym atutem,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • zorientowanie na nowe wyzwania,

 • przykładanie dużej uwagi na jakość wykonywanej pracy,

 • umiejętność pracy pod presją stresu i czasu,

 • wysoka kultura osobista.

 • higher technical education: master's degree in engineering,

 • minimum 3 years of experience in the refinery production area, experience in energy efficiency analysis will be an added advantage,

 • comprehensive knowledge of refinery configurations and processes,

 • fluency in English,

 • ability to think analytically,

 • advanced knowledge of MS Excel, knowledge of Power BI will be an advantage,

 • knowledge of Business Intelligence tools will be an added advantage,

 • ability to work in a team,

 • orientation to new challenges,

 • paying great attention to the quality of work performed,

 • ability to work under pressure of stress and time,

 • high personal culture.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • atrakcyjny pakiet socjalny m.in. opieka medyczna i dentystyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń,

 • Socjalnych, ubezpieczenie grupowe z funduszem inwestycyjnym opłacanym przez pracodawcę,

 • karta pracownicza LOTOS Biznes,

 • możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 • employment on the basis of an employment contract,

 • attractive social package, including medical and dental care, Company Social Benefits Fund, group insurance with an investment fund paid by the employer,

 • LOTOS Business employee card,

 • opportunity to acquire and develop professional skills.

 • Zastrzegamy prawo odpowiadania tylko na wybrane oferty.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. jest jedną ze spółek, należących do Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. Główny zakres działalności spółki to rozwój sieci sprzedaży paliw, poprzez które swoje zakupy realizują klienci indywidualni oraz flotowi. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. to lider i dostawca najwyższej jakości produktów, zapewniający swoim klientom profesjonalną obsługę, działający w poczuciu odpowiedzialności za środowisko i gwarantujący pracownikom optymalne warunki do pracy i rozwoju osobistego.

Obecnie LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w ramach rekrutacji zewnętrznej poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko: Starszy inżynier ds. analizy efektywności energetycznej

Przewiń do profilu firmy