Medivet

Senior Financial Analyst

MedivetO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 3 cze 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

WORK IN A FRIENDLY ENVIRONMENT!

 

MEDIVET S.A. based in Śrem near Poznań is a leading importer and distributor of veterinary products. We have been operating on the Polish market for over 25 years and we are a member of an international veterinary company, which employs over 5500 employees worldwide.

We are currently looking for experienced candidate for the position:

Senior Financial Analyst

Work location – Śrem

 

Key responsibilities:

 • Support preparation of budget, forecast and variance analysis
 • Perform month-end close activities and analyse financial results
 • Monthly financial reporting
 • Support preparation of presentations and financial analysis to Management
 • Cooperation with sales, purchasing and logistics departments
 • Develop reporting and analytics tools

Qualifications:

 • Higher education, Finance/Accountancy or related
 • Experience in a similar position in an international environment (practical experience in US GAAP and SOX would be an advantage)
 • Very good understanding of finance and accounting principles
 • Excellent knowledge of Excel (VBA would be an asset)
 • Knowledge of MS Access would be an asset
 • Very good English, verbal and written communication skills: Polish (native level) and English (B2/C1)

We offer:

OPTIMAL WORKING CONDITIONS

 • permanent contract
  full time
 • stable employment conditions
 • prepaid cards for Christmas and Easter
 • children’s
  day gifts
 • holiday allowance
 • bonus system


DEVELOPMENT

 • international work environment
 • English lessons
 • trainingsHEALTH AND FITNESS

 • private medical healthcare
Please send your application in English

Prosimy o dołączenie klauzuli.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 1 roku od dnia przesłania aplikacji.  

Informacje od Administratora Danych Osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych jest firma MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie, ul. Szkolna 17
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy przedmiotowe ogłoszenie o pracę, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi udzielona zgoda;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania sprzeciwu / usunięcia danych albo do momentu usunięcia danych przez MEDiVET S.A.
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania od MEDiVET S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w celach rekrutacji w dowolnym momencie;
 • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uwzględnienie Pana/Pani osoby w przeprowadzanym procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane w ramach rekrutacji pochodzą bezpośrednio od kandydatów na stanowisko pracy lub od firm zajmujących się pośrednictwem przy zatrudnianiu (np. pracuj.pl);
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia przesłania aplikacji.

 

We will contact only the selected candidates.

WORK IN A FRIENDLY ENVIRONMENT!

 

MEDIVET S.A. based in Śrem near Poznań is a leading importer and distributor of veterinary products. We have been operating on the Polish market for over 25 years and we are a member of an international veterinary company, which employs over 5500 employees worldwide.

We are currently looking for experienced candidate for the position:

Senior Financial Analyst

Work location – Śrem

 

Key responsibilities:

 • Support preparation of budget, forecast and variance analysis
 • Perform month-end close activities and analyse financial results
 • Monthly financial reporting
 • Support preparation of presentations and financial analysis to Management
 • Cooperation with sales, purchasing and logistics departments
 • Develop reporting and analytics tools

Qualifications:

 • Higher education, Finance/Accountancy or related
 • Experience in a similar position in an international environment (practical experience in US GAAP and SOX would be an advantage)
 • Very good understanding of finance and accounting principles
 • Excellent knowledge of Excel (VBA would be an asset)
 • Knowledge of MS Access would be an asset
 • Very good English, verbal and written communication skills: Polish (native level) and English (B2/C1)

We offer:

OPTIMAL WORKING CONDITIONS

 • permanent contract
  full time
 • stable employment conditions
 • prepaid cards for Christmas and Easter
 • children’s
  day gifts
 • holiday allowance
 • bonus system


DEVELOPMENT

 • international work environment
 • English lessons
 • trainingsHEALTH AND FITNESS

 • private medical healthcare
Please send your application in English

Prosimy o dołączenie klauzuli.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie na potrzeby przyszłych rekrutacji w okresie 1 roku od dnia przesłania aplikacji.  

Informacje od Administratora Danych Osobowych

 • Administratorem Danych Osobowych jest firma MEDiVET S.A. z siedzibą w Śremie, ul. Szkolna 17
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy przedmiotowe ogłoszenie o pracę, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi udzielona zgoda;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia żądania sprzeciwu / usunięcia danych albo do momentu usunięcia danych przez MEDiVET S.A.
 • Posiada Pan/Pani prawo żądania od MEDiVET S.A. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w celach rekrutacji w dowolnym momencie;
 • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych);
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uwzględnienie Pana/Pani osoby w przeprowadzanym procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane w ramach rekrutacji pochodzą bezpośrednio od kandydatów na stanowisko pracy lub od firm zajmujących się pośrednictwem przy zatrudnianiu (np. pracuj.pl);
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia przesłania aplikacji.

 

We will contact only the selected candidates.

Ogłoszenie archiwalne