Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), Pl. Piłsudskiego 1, telefon: 22 456 45 00, e-mail: [email protected], strona internetowa: www.tmfgroup.com (dalej: „my”).
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Odbiorcy danych: Odbiorcą podanych przez Ciebie danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (podmioty  świadczące usługi IT, serwisowe, administracyjne.), podmioty należące do grupy kapitałowej TMF Group. Pełna lista Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TMF Group znajduje się na stronie internetowej www.tmfgroup.com.
 4. Przekazywanie danych poza EOG: Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej TMF Group z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiazących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych oraz wiażących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora. Masz prawo do otrzymania kopii jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiającej należyte zabezpieczenia, które zostały wdrożone, składając wniosek na adres podany powyżej.
 5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
 6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.tmfgroup.com.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.
TMF Group

Senior Global Client Service Manager

TMF GroupO firmie

TMF Group

Uniwersytecka 20

Katowice

In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
Currently we are looking for internationally exposed and highly skilled person for a position of:
Senior Global Client Service Manager
Miejsce pracy: Katowice

Job Purpose:

Senior Global Client Service Manager is the person that is accountable for the delivery of TMF services to one of our key clients on a regional basis through contract management of existing business. The key metric for the role will be the regional achievement of contracted revenues and client satisfaction measures set against the client’s plan.

Key Responsibilities:

 • Development of an ongoing commercial and operational relationship with the client and regional contacts that ensures expectations and requirements are fully understood, underpinning an alignment with TMF regional service delivery capabilities for on-going and ad hoc special projects
 • Define and manage the regional contract management strategy with the client and across TMF delivery teams
 • Delivery of contractual performance consistently across region ensuring contracted SLAs and in year revenue targets are achieved. Review monthly service delivery and report against all know risks and opportunities associated with existing contracts to prepare a monthly revenue forecast
 • Primary point of escalation for both the client and TMF for resolving any issues that may arise on an operational and commercial basis within the region
 • Assist the client with any queries through liaising with TMF experts when necessary with particular focus on special projects that may require a specific business case and will require co-ordination of various TMF capabilities to enable execution
 • Protect and grow contracted revenues & improve profitability over time through eradicating errors in delivery at a regional level, managing scope, managing change request and identifying new opportunities that grow TMF share of wallet
 • Identify themes and trends and identify opportunities for sustainable business improvement and new service opportunities feeding into the CSD to ensure global consistency is achieved

Key Requirements:

 • Minimum three years’ experience of managing multinational Payroll contracts and a thorough understanding of TMF’s Payroll, HR and Accounting & Tax portfolios
 • Experience of basic Project Management principles: able to identify key deliverables/structure key activities into work assignments; plan timing and work, monitor progress; priority setting/adjust appropriately to changing demands
 • Self-organization / time management: has the ability to organize and execute tasks within a specific timeframe; has the ability to deliver outstanding work to tight deadlines and manage a diverse workload; pays attention to detail and delivers high quality work products
 • At least five years of experience working in a client-facing environment, with a good track record of delivering services and growing revenues against client requests
 • At least five years’ experience of managing against a commercial contract – understands the contract model and can articulate contractual (commercial legal) terms
 • Ability to collaborate and to drive change in an international matrix environment across a broad set of cultures and business practices. Flexible and able to thrive in fluid environments, without the need for rigid structure
 • Ability to travel internationally when required meeting Clients face to face

Working at TMF Group offers:

 • Learning opportunities: you will work with highly experienced colleagues who are ready to share their knowledge, and will receive the opportunity to work on diverse and complex client requests. You will also be able to apply for and be supported for training
 • Value-driven work environment: you can expect integrity and respect from all your colleagues and your leadership team
 • Teamwork: an environment where we learn from our mistakes and work together to improve our processes continuously. A no-blame culture where teamwork is important, valued and lived daily
 • Ambition: we are a growing company in which we constantly look for the next opportunity and where all ideas are welcome
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.
In an environment of ever increasing globalization we provide professional services in 80+ countries to help our clients operate across borders. Whether entering a new market or driving in country growth we ensure they stay focused on their core business, taking the stress away from their accounting, legal and HR responsibilities.
 
We are embarking on an ambitious growth plan which will be achieved through strong organic growth, the entrance to new markets and completion of acquisitions. This provides a truly dynamic work environment to build a successful career and see a tangible impact from the work that you complete
 
Currently we are looking for internationally exposed and highly skilled person for a position of:
Senior Global Client Service Manager

Job Purpose:

Senior Global Client Service Manager is the person that is accountable for the delivery of TMF services to one of our key clients on a regional basis through contract management of existing business. The key metric for the role will be the regional achievement of contracted revenues and client satisfaction measures set against the client’s plan.

Key Responsibilities:

 • Development of an ongoing commercial and operational relationship with the client and regional contacts that ensures expectations and requirements are fully understood, underpinning an alignment with TMF regional service delivery capabilities for on-going and ad hoc special projects
 • Define and manage the regional contract management strategy with the client and across TMF delivery teams
 • Delivery of contractual performance consistently across region ensuring contracted SLAs and in year revenue targets are achieved. Review monthly service delivery and report against all know risks and opportunities associated with existing contracts to prepare a monthly revenue forecast
 • Primary point of escalation for both the client and TMF for resolving any issues that may arise on an operational and commercial basis within the region
 • Assist the client with any queries through liaising with TMF experts when necessary with particular focus on special projects that may require a specific business case and will require co-ordination of various TMF capabilities to enable execution
 • Protect and grow contracted revenues & improve profitability over time through eradicating errors in delivery at a regional level, managing scope, managing change request and identifying new opportunities that grow TMF share of wallet
 • Identify themes and trends and identify opportunities for sustainable business improvement and new service opportunities feeding into the CSD to ensure global consistency is achieved

Key Requirements:

 • Minimum three years’ experience of managing multinational Payroll contracts and a thorough understanding of TMF’s Payroll, HR and Accounting & Tax portfolios
 • Experience of basic Project Management principles: able to identify key deliverables/structure key activities into work assignments; plan timing and work, monitor progress; priority setting/adjust appropriately to changing demands
 • Self-organization / time management: has the ability to organize and execute tasks within a specific timeframe; has the ability to deliver outstanding work to tight deadlines and manage a diverse workload; pays attention to detail and delivers high quality work products
 • At least five years of experience working in a client-facing environment, with a good track record of delivering services and growing revenues against client requests
 • At least five years’ experience of managing against a commercial contract – understands the contract model and can articulate contractual (commercial legal) terms
 • Ability to collaborate and to drive change in an international matrix environment across a broad set of cultures and business practices. Flexible and able to thrive in fluid environments, without the need for rigid structure
 • Ability to travel internationally when required meeting Clients face to face

Working at TMF Group offers:

 • Learning opportunities: you will work with highly experienced colleagues who are ready to share their knowledge, and will receive the opportunity to work on diverse and complex client requests. You will also be able to apply for and be supported for training
 • Value-driven work environment: you can expect integrity and respect from all your colleagues and your leadership team
 • Teamwork: an environment where we learn from our mistakes and work together to improve our processes continuously. A no-blame culture where teamwork is important, valued and lived daily
 • Ambition: we are a growing company in which we constantly look for the next opportunity and where all ideas are welcome
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy), zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.
 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez TMF Poland sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy Pl. Piłsudskiego 1”
Masz prawo do cofnięcia każdej z powyżej udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest bezpłatne.

Ogłoszenie archiwalne