Senior HRBP

AECOM Polska Sp. z o.o.

AECOM Polska Sp. z o.o.

Domaniewska 34A

Warszawa

Senior HRBP

Job Description :

 • Assess and anticipate human resources-related needs
 • Write contracts for promotions, transfers, and new hires in collaboration with department management
 • Identify training needs and create or procure a professional development curriculum
 • Monitor training programs to ensure that training objectives are met
 • May leads complex HR projects domestically or globally
 • Analyse trends and indicators in collaboration with the HR group to develop solutions, programs and policies
 • Plans and develops multiple HR projects with unique or controversial problems that have important effects on the organization
 • Provide input on workforce and succession planning as well as plans business unit restructuring
 • Develop and nurture partnerships through human resources to bridge the divide between management and employees
 • Maintain awareness of the culture, plans, financial position, and competition of the business units under the HR purview
 • Conduct weekly meetings to check in with each business unit
 • Consult regularly with management and provide guidance when appropriate
 • Collaborate with colleagues in the HR COEs to develop policies, programs, and solutions
 • Analyse data trends and metrics to inform business decisions
 • Mediate and resolve employee relations issues; conduct thorough and objective investigations when necessary
 • Find ways to build morale, improve workplace relationships, and boost productivity and retention
 • Ensure regulatory compliance with legal requirements pertinent to the day-to-day management of employees; collaborate with the legal department when necessary
 • Interpret human resources policy to company management

 

Minimum Requirements :

 • Master degree in Law / Labour Law or similar higher equivalent education in the field of HR
 • Previous experience working as HR Generalist or HRBP
 • Capability in working with numbers 
 • Analytical skills - ease of drawing conclusions
 • English skills – at least B2 level
.
Please send your application in Polish and English.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez firmę AECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Domaniewskiej 34a, w zakresie procesu rekrutacyjnego oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Jednocześnie zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest AECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34a. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby AECOM Polska Sp. z o.o. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie powyżej zgody i jest całkowicie dobrowolne. Odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe (art. 221§ 1 Kodeksu Pracy).Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Ogłoszenie archiwalne