W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”),
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Heritage Real Estate S.A, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803128 , numer NIP 7010944775, numer REGON 384339548.
 
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]
 
Dane osobowe uzyskane przez Administratora w procesie rekrutacji, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 
Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez okres wskazany przepisami prawa, bądź gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane w każdym razie nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
HRE Investments

Senior Portfolio Manager

HRE InvestmentsO firmie

 • Poznań, wielkopolskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  do: 24 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Menedżer
„Heritage Real Estate S.A. należy do niezależnego holdingu HRE Investments. Opierając się na wiedzy i unikalnym doświadczeniu, płynącym z wielu zrealizowanych z sukcesem projektów przez ostatnie lata, tworzymy wyselekcjonowane możliwości inwestycyjne, których celem jest budowa dobrobytu, bezpieczeństwa, a przede wszystkich dziedzictwa naszych Klientów. Do naszego zespołu poszukujemy ambitnych i zmotywowanych partnerów, dla których tak jak dla nas, Klienci stanowią najwyższą wartość. Osób charakteryzujących się wysoką kulturą osobistą i biznesową. Posiadających doświadczenie z segmentu Private Banking oraz Business Consulting, którym nie jest obce zaspokajanie najbardziej wygórowanych potrzeb i oczekiwań Klientów. Partnerów, którzy razem z nami wezmą wspólną odpowiedzialność w wyznaczaniu nowej, najwyższej jakości obsługi Inwestora jaką daje Heritage Real Estate S.A.”
Senior Portfolio Manager
Miejsce pracy: Poznań

Główne zadania:

 • Profesjonalne reprezentowanie spółki w kontaktach z Klientami,
 • Samodzielne, aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
 • Zapewnienie Klientom wysokiej jakości obsługi poprzez dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych oraz eksperckie wsparcie,
 • Dbanie o wizerunek firmy i budowanie długofalowych relacji z Klientami w oparciu o kompetencje i doświadczenie,
 • Sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki nad Klientami,
 • Budowanie relacji z Klientami, umożliwiającej długoterminową współpracę,
 • Merytoryczne wsparcie Klientów w zakresie zarządzania finansami,

Oczekujemy:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy z klientem przy doborze najkorzystniejszych produktów i usług finansowych (bankowość, pośrednictwo finansowe, TFI, dom maklerski),
 • Znajomości produktów inwestycyjnych oraz doświadczenie w ich sprzedaży (fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, produkty strukturyzowane, produkty regularnego oszczędzania, polisy ubezpieczeniowe),
 • Doświadczenia w budowaniu relacji z Klientami zamożnymi,
 • Gruntownej wiedzy z obszaru ekonomii i funkcjonowania rynków finansowych,
 • Samodzielności w działaniu oraz nastawienia na cel,
 • Przedsiębiorczości,
 • Wysokiej kultury osobistej i profesjonalizm w kontaktach z klientami,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Oferujemy:

 • Konkurencyjną podstawę wynagrodzenia + atrakcyjny poziom prowizji,
 • Zatrudnienie w formie B2B,
 • Szeroką gamę produktów zapewniająca komfort pracy i konkurencyjność ,
 • Możliwość budowania zespołu i rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • Pracę z doświadczonymi ekspertami z branży,
 • Udział w ciekawych projektach i szkoleniach,
 • Indywidualnie dopasowany czas pracy,
 • Pracę w prestiżowej  lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

„Heritage Real Estate S.A. należy do niezależnego holdingu HRE Investments. Opierając się na wiedzy i unikalnym doświadczeniu, płynącym z wielu zrealizowanych z sukcesem projektów przez ostatnie lata, tworzymy wyselekcjonowane możliwości inwestycyjne, których celem jest budowa dobrobytu, bezpieczeństwa, a przede wszystkich dziedzictwa naszych Klientów. Do naszego zespołu poszukujemy ambitnych i zmotywowanych partnerów, dla których tak jak dla nas, Klienci stanowią najwyższą wartość. Osób charakteryzujących się wysoką kulturą osobistą i biznesową. Posiadających doświadczenie z segmentu Private Banking oraz Business Consulting, którym nie jest obce zaspokajanie najbardziej wygórowanych potrzeb i oczekiwań Klientów. Partnerów, którzy razem z nami wezmą wspólną odpowiedzialność w wyznaczaniu nowej, najwyższej jakości obsługi Inwestora jaką daje Heritage Real Estate S.A.”
Senior Portfolio Manager

Główne zadania:

 • Profesjonalne reprezentowanie spółki w kontaktach z Klientami,
 • Samodzielne, aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
 • Zapewnienie Klientom wysokiej jakości obsługi poprzez dobór odpowiednich produktów inwestycyjnych oraz eksperckie wsparcie,
 • Dbanie o wizerunek firmy i budowanie długofalowych relacji z Klientami w oparciu o kompetencje i doświadczenie,
 • Sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz zapewnienie kompleksowej opieki nad Klientami,
 • Budowanie relacji z Klientami, umożliwiającej długoterminową współpracę,
 • Merytoryczne wsparcie Klientów w zakresie zarządzania finansami,

Oczekujemy:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia w pracy z klientem przy doborze najkorzystniejszych produktów i usług finansowych (bankowość, pośrednictwo finansowe, TFI, dom maklerski),
 • Znajomości produktów inwestycyjnych oraz doświadczenie w ich sprzedaży (fundusze inwestycyjne, obligacje korporacyjne, produkty strukturyzowane, produkty regularnego oszczędzania, polisy ubezpieczeniowe),
 • Doświadczenia w budowaniu relacji z Klientami zamożnymi,
 • Gruntownej wiedzy z obszaru ekonomii i funkcjonowania rynków finansowych,
 • Samodzielności w działaniu oraz nastawienia na cel,
 • Przedsiębiorczości,
 • Wysokiej kultury osobistej i profesjonalizm w kontaktach z klientami,
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

Oferujemy:

 • Konkurencyjną podstawę wynagrodzenia + atrakcyjny poziom prowizji,
 • Zatrudnienie w formie B2B,
 • Szeroką gamę produktów zapewniająca komfort pracy i konkurencyjność ,
 • Możliwość budowania zespołu i rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • Pracę z doświadczonymi ekspertami z branży,
 • Udział w ciekawych projektach i szkoleniach,
 • Indywidualnie dopasowany czas pracy,
 • Pracę w prestiżowej  lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne