Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Senior Project Manager

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny

Aleje Jerozolimskie 142b

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji projektów,

 • Odpowiedzialność za opracowanie i prowadzenie harmonogramów projektów,

 • Odpowiedzialność za opracowanie i prowadzenie budżetów projektów,

 • Odpowiedzialność za identyfikację, analizę i zarządzanie ryzykami projektów, w tym za wskazywanie sposobów mitygacji ryzyka. monitorowanie i kontrolę ryzyka oraz określanie ścieżek krytycznych realizacji projektu,

 • Odpowiedzialność za prowadzenie sprawozdawczości z postępu projektów,

 • Odpowiedzialność za prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych działań,

 • Odpowiedzialność za monitoring projektów (rzeczowy, terminowy i finansowy),

 • Odpowiedzialność za właściwy obieg dokumentów i przepływ informacji, dbanie o spójność dokumentacji dotyczącej projektów,

 • Odpowiedzialność za prowadzenie komunikacji dotyczącej realizacji projektów,

 • Odpowiedzialność za rozliczenie techniczne i finansowe projektu,

 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz, raportów, prezentacji, opinii oraz pism związanych z realizacją projektów dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,

 • Udział w określeniu zakresu i wymagań jakościowych projektów,

 • Udział w przygotowaniu SIWZ oraz w procesie wyboru Wykonawców prac konsultingowych, projektowych i robót,

 • Prowadzenie kontraktów związanych z przygotowaniem i realizacją projektów,

 • Przygotowywanie i aktualizacja bazy danych o projektach,

 • Udział we wdrażaniu i rozwoju systemu do zarządzania projektami,

 • Proponowanie rozwiązań optymalizujących pracę przy realizacji procesów i projektów,

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi i podmiotami trzecimi w zakresie realizowanych zadań,

 • Wsparcie analityczne dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem nowej infrastruktury portu lotniczego,

 • Uwzględnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prac projektowych i wdrażanych rozwiązań technicznych,

 • Wsparcie innych pracowników projektu, w celu zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego,

 • Bezpośrednie wsparcie i wykonywanie innych poleceń Przełożonego oraz osób zarządzających.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych związanych z branżą lotniskową lub kolejową

 • Co najmniej 10 lat doświadczenia w pełnieniu roli Project Manager lub Program Manager

 • Znajomość aktualnych przepisów budowlanych

 • Znajomość języka angielskiego, biegła w mowie i piśmie.

 • Znajomość MS Project, Power BI, MS Visio, Sharepoint, JIRA, Redmine.

Mile widziane

 • Certyfikat z zakresu zarządzania projektami (np. PMI, PRINCE2, IPMA),

 • Zainteresowanie obszarem rozwoju infrastruktury transportowej, w tym lotniskowej,

 • Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT i BIM.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu

 • Elastyczne godziny pracy

 • Szkolenia i możliwość rozwoju

 • Prywatną opiekę medyczną

 • Dostęp do platformy benefitowej

 • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Przewiń do profilu firmy